Incep înscrierile in Programul Comerţ-Prestări servicii

• publicat la: 19 iunie 2012
Incep înscrierile in Programul Comerţ-Prestări servicii

Începând cu data de 20 iunie 2012, ora 10.00 demarează înscrierea on-line pentru cel mai asteptat program din portofoliul de programe cu finantare de la bugetul de stat implementate de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, programul de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum: 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici si 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la procedură pentru fiecare tip de activitate. Valoarea maximă nu poate depăsi suma de 100.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Beneficiarii eligibili sunt persoane juridice (societăti comerciale/societăti cooperative) cu capital integral privat, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piată, activităti prevăzute în anexa nr. 1 la procedură. Firmele solicitante trebuie să aibă cel putin 1 an calendaristic de la înfiintare la data completării on line a formularului de preselectie si codul CAEN pentru care solicită finantare (principal sau secundar) este autorizat.

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităti/cheltuieli eligibile: achizitionarea de echipamente IT tehnică de calcul, cititoare pentru cod de bare; cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; aparate de marcat electronice fiscale; echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de măsurare, control si reglare necesare desfăsurării activitătilor pentru care a solicitat finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale; electro si motostivuitoare: spatii pentru desfăsurarea activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, destinate realizării activitătii pentru care s-a solicitat finantare; instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitătilor pentru care a solicitat finantare si multe altele.

Pentru detalii si informatii suplimentare, adresăm întreprinzătorilor invitatia de a apela la serviciile de informare si asistentă oferite de Centrul de Informare, Asistentă si Instruire, Satu Mare, care functionează în clădirea Camerei de Comert si Industrie, strada Decebal nr. 4, etaj II, cam. 203.

Lasati un comentariu