Acţiuni de combatere a ierbii pârloagelor

• publicat la: 5 July 2012
Acţiuni de  combatere a ierbii pârloagelor

APM Satu Mare prin activităţile pe care le defăşoară acordă o importanţă deosibită calităţii factorilor de mediu. Unul dintre factorii de mediu – aerul – este periclitat şi prin prezenţa polenului speciei invazive: „iarba părloagelor – Ambrosia artemisiifolia” a cărui areal de răspândire în judeţul Satu Mare este tot mai mare.

În urma evaluărilor efectuate în 2008 şi  a observaţiilor de teren realizate în 2010 şi 2011 s-a constatat că această specie este răspândită în toate zonele de câmpie şi de dealuri din judeţul Satu Mare, condiţii foarte bune de dezvoltare înregistrându-se în special în Câmpia Nirului, Careiului, Ierului, Someşului şi în zona Dealurilor Tăşnadului şi respectiv se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor şi a căilor ferate atât în intravilanul cât şi în extravilanul localităţilor, în culturi agricole de cereale păioase, floarea – soarelui, porumb precum şi în păşuni. Terenurile virane din localităţi (terenuri neîngrijite, şantiere etc.) sunt preferate de către iarba pârloagelor.

Totodată, în anul 2012, în paralel cu monitorizarea  calităţii aerului s-au realizat şi observaţii în teren a gradului de răspândire a plantei invazive „iarba pârloagelor”, urmărind astfel dacă în urma campaniei demarate de APM Satu Mare şi DSP Satu Mare din anul 2008, s-au luat măsuri de către autorităţile publice locale /persoane fizice de reducere a suprafeţelor invadate de această plantă. În cadrul prelevării continue a probelor de apă, sol şi vegetaţie efectuată de către specialiştii de la APM  Satu Mare pe teritoriul judeţului Satu Mare se face în continuare şi o evaluare a arealului de răspândire a speciei Ambrosia, iar autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare monitorizează permanent manifestările alergice la persoanele sensibile la polenul acestei plante.

Cunoscând faptul că florile acestei plante invazive încep să emită polen din luna august, apogeul fiind atins în luna septembrie şi se încheie la începutul lunii octombrie, care produce poluarea aerobiologică şi provoacă frecvent alergii severe la persoanele sensibile (rinita alergică sezonieră manifestată prin strănut, prurit nazal, congestie nazală, la care se pot adauga şi conjunctivita alergică manifestată prin lăcrimare, prurit şi chiar astm bronşic) , APM Satu Mare face un apel cetăţenilor şi autorităţilor publice locale, sub motto-ul Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate – contribuie şi TU la combaterea ei !”, ca în data de 07.07.2012 să facă un front comun în extirparea plantei invazive – iarba pârloagelor, prin cosirea repetată a terenurilor înainte de înflorirea plantei sau smulgerea manuală a acestora astfel fiind evitate multe probleme de sănătate a populaţiei.

Pentru buna desfăşurare a acestei acţiuni A.P.M. Satu Mare a transmis autorităţilor publice locale , în variantă electronică, un material care conţine datele necesare pentru identificarea acestei specii invazive precum şi modul în care se va face raportarea rezultatelor obţinute.

Raportarea rezultatelor obţinute în cadrul fiecărei unităţi administrative teritoriale în care s-a organizat acestă acţiune se face la A.P.M. Satu Mare în data de 09.07.2012 . Dintre  instituţiile, autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale care au confirmat participarea la această acţiune, până la această dată, menţionăm următoarele: D.S.P. Satu Mare, D.A.D.R. Satu Mare, Primăria Batarci, Primăria Doba, Primăria Carei, Primăria Foieni, Primăria Urziceni, Petreşti, Moftin, Societatea Carpatină Ardeleană.

Lasati un comentariu