Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

• publicat la: 5 July 2012
Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013, in  4 iulie a fost  afișată la adresele www.isj.sm.edu.ro și http://admitere.edu.ro/,  ierarhia pe județ în funcție de media de admitere.

Înscrierea în licee de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională  susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor a V-a –VIII-a.  Media generală şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

După afișarea ierhiei, în perioada 5 – 8 iulie 2012  se face completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a astfel:

Pentru absolvenții din județul Satu Mare - în centrele zonale de înscriere, după orarul stabilit de acestea

Pentru absolvenții proveniți din alte județe – Centrul special de înscriere de la Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare, etajul 1, biroul INFORMATICĂ, conform programului:

5-6 iulie în intervalul 900-1500

7 iulie în intervalul 900-1200

Lasati un comentariu