Culturi distruse de secetă sau de mistreţi.Măsuri de susţinere prezentate de Prefect

• publicat la: 26 July 2012
Culturi distruse de secetă sau de mistreţi.Măsuri de susţinere prezentate de Prefect

Invitat să participe la adunarea generală extraordinară a Uniunii Producătorilor Agricoli din NV României, desfăşurată la Satu Mare în data de 25 iulie, prefectul Eugeniu Avram le-a transmis celor prezenţi măsurile decise la nivelul Guvernului pentru combaterea efectelor secetei prelungite.

Aplicarea unui regim diferenţiat de către ANIF pentru apa furnizată, reducerea cu 20 la sută a preţului pentru 1000 mc, promovarea unei hotărâri de Guvern prin care se acordă compensaţii fermierilor ale căror culturi au fost afectate de secetă, plata în avans, începând din 16 octombrie, de către APIA a sumei de 55 euro/hectar adică jumătate din sprijinul european pe suprafaţă aferent plăţilor pentru anul 2012- sunt doar principalele dispoziţii pe care Guvernul le-a decis până în prezent. De asemenea s-a stabilit că APIA poate elibera fermierilor adeverinţe în baza cărora pot contracta credite pentru sumele aferente anului 2012, credite necesare pentru campania de însămânţări din acest an.

Potrivit datelor centralizate furnizate la solicitarea Instituţiei Prefectului de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, la nivelul judeţului Satu Mare există o suprafaţă totală de 33435,59 hectare afectate de seceta prelungită. Cele mai mari suprafeţe de culturi agricole afectate sunt cele cu porumb boabe, 24265.9 ha, floarea soarelui, 4574.23 ha, sfeclă de zahăr,  1052.21 ha, şi soia, 2422.23 ha, gradul de afectare fiind între 50 şi chiar 100 la sută în unele zone din judeţ. Situaţia destul de gravă din judeţ a fost prezentată de către prefect la nivel guvernamental.

Pe lângă efectele produse de secetă, în unele localităţi au apărut informaţii privind distrugerile provocate de turme de mistreţi, cetăţenii adresând un apel către autorităţi pentru a fi sprijiniţi în vreun fel. Prefectul Eugeniu Avram doreşte să precizeze că există un cadru legal pentru acordarea de despăgubiri agricultorilor aflaţi în această situaţie.

Este vorba despre HG 1679/2008 privind acordarea de despăgubiri proprietarilor culturilor afectate de animalele sălbatice. Potrivit acestei hotărâri de guvern, în zonele unde există asemenea situaţii trebuie să se constituie o comisie, formată din reprezentant al primăriei şi câte un reprezentant al ministerelor Mediului şi Agriculturii. Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoane păgubite, depusă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba.

Convocarea comisiei se realizează prin grija primarului, în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite Comisia va întocmi un dosar care se va depune la Biroul Satu Mare din cadrul Inspectoratului Teritorial Regim Silvic şi Vânătoare Oradea, Pentru monitorizarea situaţiei, prefectul solicită ca o copie a procesului- verbal întocmit în aceste cazuri se va trimite către Instituţia Prefectului.

În cazul în care se constată o creştere a numărului de mistreţi, prefectul vrea să elimine şi cauza care a condus la distrugerile de culturi agricole, în sensul creşterii normei de vânat din zonele afectate de atacurile mistreţilor. Dacă se va aproba o astfel de cerere, prefectul a anunţat că va propune, după verificarea sanitar- veterinară, distribuirea cărnii vânatului către unităţile sociale – azile, cantine sociale, ş.a.

comunicat   IP

Lasati un comentariu