Locurile speciale de afişaj electoral pentru referendumul din 29 iulie

• publicat la: 16 July 2012
Locurile speciale de afişaj electoral pentru referendumul din 29 iulie

Potrivit dispoziţiilor hotărârii nr. 8 a Biroului Electoral Central, primarii sunt obligaţi să stabilească şi să asigure, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral pentru referendumul din 29 iulie pentru demiterea Preşedintelui României.

Dispoziţia primarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, iar la data stabilirii locurilor de afişaj există obligaţia primarilor de a asigura amplasarea de panouri. În alte locuri decât cele stabilite de către primari, afişajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impus de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor, fără a mai fi necesară obţinerea de autorizaţii/avize şi/sau efectuarea altor acte premergătoare.

Prefectul Eugeniu Avram solicită primarilor din judeţul Satu Mare care încă nu au emis dispoziţiile privind afişajul electoral să procedeze la respectarea dispoziţiilor legale, iar modul în care sunt aplicate aceste prevederi va fi monitorizat în perioada următoare.

Lasati un comentariu