Pregătirea candidaților înscriși pentru BAC 2012 sesiunea august-septembrie

• publicat la: 26 July 2012
Pregătirea candidaților înscriși pentru BAC 2012 sesiunea august-septembrie

Conform calendarului de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2012, în perioada 20-24 august se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar în perioada 27-31 august probele scrise. Pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris 1705 candidați. După finalizarea examenelor de corigență (8-9 august) elevii care au promovat se mai pot înscrie, astfel că numărul celor înscriși se va modifica.

Îm vederea pregătirii sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat 2012 M.E.C.T.S., prin Centrul Național de Evaluare și Examinare pune la dispoziția candidaților și a cadrelor didactice o serie de documente și informații menite să faciliteze accesul la o învățare eficientă. Având în vedere faptul că majoritatea informațiilor sunt accesibile în format electronic, unitățile școlare vor pune la dispoziție, la cerere, laboratoarele TIC, ca puncte de documentare.

Pentru organizarea în bune condiții a examenului și susținerea candidaților în pregătire, s-au luat o serie de măsuri:

-         Fiecare unitate școlară a realizat un program de activități remediale la disciplinele la care se susțin probe, orarul de desfășurare fiind afișat la avizierul școlilor;

-         Pe site-ul dedicat http://subiecte2012.edu.ro/2012/bacalaureat/ sunt prezentate elemente de legislație care stau la baza organizării și desfășurării examenului de bacalaureat 2012, arhiva cu subiectele și baremele date la examenul de bacalaureat în perioada 2007-2011, precum și modele de subiecte, toate acestea constituind un bun referențial în pregătirea elevilor având în vedere că programele de examen și structura subiectelor nu au suferit modificări în această perioadă;

-         CNEE a transmis ISJ câte un pachet de lecții de sinteză și exemple de subiecte realizate în conformitate cu modelele în vigoare, destinate sprijinirii cadrelor didactice care se ocupă în această perioadă de pregătirea suplimentară pentru candidații de la filiera tehnologică. Disciplinele sunt: Limba și literatura română, Matematică – programa M2, Biologie – programa pentru Biologie vegetală și animală. ISJ a pus aceste materiale la dispoziția unităților școlare prin intermediul forumului dedicat;

-         Desfășurarea la postul național de televiziune TVR 1, în fiecare zi de luni până vineri ora 10,15  a unor lecții de pregătire pentru limba și literatura română, matematică și biologie în cadrul emisiunii TV BAC;

-         Punerea la dispoziție prin platforma INSAM a unor modele de teste de pregatire de tip BAC la care au acces atât cadrele didactice cât și elevii.

Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare monitorizează și susține în permanență desfășurarea acestor activități printr-un program de îndrumare și control.

Lasati un comentariu