Proiectul noii Legi a Sănătăţii. Vezi ce schimbări apar

• publicat la: 3 July 2012
Proiectul noii Legi a Sănătăţii. Vezi ce schimbări apar

Ministerul Sănătăţii a postat, astăzi, pe pagina de web www.ms.ro, secţiunea Reforma în Sănătate, proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România
Conform proiectului de act normativ, principalele modificări din sistem vizează reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate, organizarea şi funcţionarea spitalelor, precum şi creşterea controlului calităţii servicii şi creşterea rolului Ministerului Sănătăţii în monitorizarea şi controlul politicilor de sănătate.

“Aveam nevoie de această lege. ”
(…)REORGANIZAREA SISTEMULUI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

* Este una dintre principalele schimbări care urmăreşte să răspundă cerinţelor populaţiei, desfiinţarea monopolului CNAS şi autonomie în conducerea şi în administrarea Fondului naţional de asigurări obligatorii de sănătate (independenţa FNUASS prin scoaterea fondului de la bugetul consolidat)

* Asiguraţii vor avea controlul utilizării fondurilor din sănătate

* Niciun cetăţean nu va plăti mai mult la fondul de asigurări (nu creşte contribuţia)

* În noul concept pachetul de asigurări urmează asiguratul

* Asiguraţii vor putea încheia şi asigurări facultative

Schimbări preconizate în cadrul sistemului de asigurări:

Asigurări obligatorii de sănătate

* Asigurările obligatorii de sănătate vor reprezenta sistemul principal de finanţare a serviciilor de sănătate.

Contribuţia la Sănătate rămâne aceeaşi

* Ca şi până în prezent, pentru asigurările obligatorii, asiguraţii vor plăti contribuţia la Fondul Naţional de Asigurări Obligatorii de Sănătate. Contribuţia care este aceeaşi ca şi până acum, aceasta nu se modifică.

Persoanele scutite de la plata contribuţiei

* Persoanele care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei la asigurările obligatorii de sănătate vor fi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la vârsta de18 ani şi până la 26 de ani numai dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;.

Sistemul de asigurări va fi structurat pe pachete de servicii

* Contribuţia va asigura accesul asiguratului la pachetul de serviciide sănătate de bază (PSSB)

* Chiar dacă nu eşti asigurat, dar eşti cetăţean român, cetăţean străin, sau apatrid care ai drept de lungă şedere sau ai domiciliu în România, ai dreptul la pachetul minimal de servicii de sănătate (PMSS) care cuprinde servicii de sănătate finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, inclusiv pentru urgenţele medico –chirurgicale

* Mai există un tip de pachet de servicii, cel social de servicii de sănătate(PSSS), care se va acorda asiguraţilor cu venituri mici şi persoanelor asistate social, pentru servicii de sănătate cu risc funcţional/vital altele decât cele din pachetul de bază, decontate de la bugetul de stat.

sursa jurnalul.ro

Lasati un comentariu