60 de contestaţii admise la Titularizare

• publicat la: 10 August 2012
60 de contestaţii admise la Titularizare

Azi, 10 august 2012, s-au afişat la afişierele centrelor de concurs şi la afişierul inspectoratului şcolar judeţean rezultatele finale, după contestaţii, obţinute de candidaţii care au participat la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 2 august.

Din cele 112 contestaţii depuse s-au modificat notele la un număr de 60 candidaţi (la 18 în jos şi la 42 în sus).

Statistica participării la concurs şi a notelor finale la examenul scris arată astfel:

Înscrişi Prezenţi Eliminați Retrași Rezultate obţinute/tranşe de note
Note

mai mici de 5

Note

între 5 şi 6,99

Note

între 7 şi 10

739 585 1 25 124 190 244

Repartizarea  candidaţilor admişi la concurs se va desfăşura în data de 13 august 2012 , ora 10,00 pentru ocuparea posturilor publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titularizare) a candidaţilor care au obţinut nota minim 7 (şapte) atât la proba scrisă cât şi la inspecţia specială la clasă, respectiv în data de 16 august 2012, ora 10,00 pentru ocuparea posturilor publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată (suplinire), a candidaţilor care au obţinut nota minim 5 (cinci) atât la proba scrisă cât şi la inspecţia specială la clasă în şedinţe publice care se vor desfăşura la centrele de concurs.

comunicat ISJ

Lasati un comentariu