Calendar selecţie cadre didactice pentru constituire corp naţional de experţi în management educaţional

• publicat la: 8 August 2012
Calendar selecţie cadre didactice pentru constituire corp naţional de experţi în management educaţional

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează a 3-a serie de selecţie  a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, în perioada 6 august – 7 septembrie 2012. Graficul derutlării etapelor din cadul acestei selecţii sunt următoarele:

6 august 2012

Afişarea programului orar al înscrierilor şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

6 – 12 august 2012

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

12 august 2012

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii      informaţiilor în formularul de selecţie online.

13-14 august 2012

Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

16-17 august 2012

Inspectoratele scolare transmit la MECTS lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.

20-23 august 2012

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECTS

24 august 2012

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul MECTS, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

27-31 august 2012

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la MECTS.

27 august – 3 septembrie 2012

Soluţionarea contestaţiilor

3 septembrie 2012

Transmiterea de către MECTS a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

3-4 septembrie 2012

Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului .

7 septembrie 2012

Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

La sediul ISJ Satu Mare şi la instituţiile de învăţământ sunt afişate:

-          programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor)

-          metodologia de concurs

-          instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice

-          adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile on line

comunicat ISJ SM

Lasati un comentariu