Oaspeţi la ISU

• publicat la: 28 august 2012
Oaspeţi la ISU

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare , împreună cu Direcţia de Apărare Împotriva Catastrofelor a judeţului Szabolcs – Szatmar – Bereg şi reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Mediului şi a Apelor Tisa Superioară, din Ungaria, implementează proiectul denumit „Realizarea sistemului informaţional hidrometeorologic de monitorizare a apelor şi incendiilor în vederea excluderii comune a riscurilor” prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.

Astfel, azi, 28.08.2012, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare au fost întâmpinaţi reprezentanţii din Ungaria, care participă împreună cu reprezentanţii ISU la o excursie de studiu în cadrul cărora se vor cerceta în teren locurile de implementare a proiectului.

La întâlnire au participat prefectul judeţului Satu Mare, Eugeniu Avram, Preşedintele Consiliului Judeţean Stau Mare, Adrian Ştef ,Colonelul Iulian Burz, inspector şef al ISU “Someş” Satu Mare, adjunctul Direcţiei de Apărare împotriva Catastrofelor Szabolcs-Szatmar-Bereg, Danyi Bella şi membrii celor două echipe de proiect “Realizarea sistemului informaţional hidrometeorologic de monitorizare a apelor şi incendiilor în vederea excluderii comune a riscurilor” prin Programul de Cooperare Transfrontalierea Ungaria-România 2007-2013, Axa 2. Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontiera, Domeniul major de intervenţie 2.4. Protejarea sănătăţii şi prevenirea riscurilor comune, Acţiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii comune de sănătate şi prevenirea riscurilor.

Detaliile privind proiectul au fost prezentate de Colonelul Iulian Burz, Inspector Şef ISU „Someş” Satu Mare. Valoarea totală a acestuia este de 1.965.364 Euro din care 1.567.158 Euro revin parţii române. Din această sumă contribuţia proprie a solicitantului este de 31.983 Euro, fonduri asigurate prin parteneriat de Consiliul Judeţean Satu Mare. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Din acest proiect fac parte: Direcţia de Apărare Împotriva Catastrofelor a judeţului Szabolcs-Szatmar-Bereg, în calitate de lider, ISU Someş, Satu Mare şi Direcţia pentru Protecţia Mediului şi a Apelor Tisa Superioară (FETI-KOVIZIG) în calitate de parteneri.

Obiectivul propus este realizarea unui sistem de alarmare-avertizare-înstiinţare directă a populaţiei şi integrarea acestuia cu reţelele existente şi nou create.

Grupurile ţintă vizate sunt: beneficiarii direcţi instituţiile din domeniul situaţiilor de urgenţă, apelor, de apărare civilă, de apărare împotriva incendiilor, consiliile locale din zonă şi beneficiarii indirecţi: populaţia judeţelor Szabolcs-Szatmar-Bereg şi Satu Mare (581 623 persoane, 372 933 persoane).

Proiectul propune realizarea unui sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei din judeţul nostru prin intermediul unei reţele de sirene inteligente amplasate în localităţile aflate în zone inundabile pe cursurile râurilor Tur şi Crasna, aceste sirene urmând a fi comandate radio şi conectate la o centrală de comandă unică aflată la dispeceratul ISU „Someş” Satu Mare. De asemenea, acesta va oferi instrumente moderne pentru managementul situaţiilor de urgenţa prin centrul de date cu echipamente IT (servere pentru aplicaţii, software, web, GIS, echipamente de reţea). Întregul sistem va fi conectat la reţeaua de comunicaţii prin microunde existenţa şi funcţionala între Nyiregyhaza şi Satu Mare care va fi extinsă în cadrul acestui parteneriat.

Adrian Ştef, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare a luat cuvântul subliind în discursul său faptul ca cele două judeţe învecinate au o istorie comună, ceea ce în prezent se reflectă prin preocuparea continuă faţă de semenii noştri, de cetăţenii locuitori ai judeţelor. De asemenea Adrian Ştef a amintit celor prezenţi lipsa graniţelor atunci când este vorba de incendii, inundaţii sau cutremure şi nevoia de a atrage fonduri europene atunci cînd se poate indiferent de proiecte.

Atât preşedintele Consiliului Judeţean Adrian Ştef cât şi prefectul Eugeniu Avram doresc să îi asigure pe cetăţenii de tot spriinul pentru siguranţa tuturor.

Colonelul Danyi Bella, reprezentantul delegaţiei din Szabolcs-Szatmar-Bereg a vorbit despre importanţa continuării relaţiei de colaborare dintre cele două judeţe încheiate de predecesori şi întărirea acestora prin astfel de proiecte care au în atenţie în principal siguranţa cetaţeanului.

redactia

Lasati un comentariu