Şedință publică de repartizare a suplinitorilor calificaţi

• publicat la: 28 august 2012
Şedință publică de repartizare a suplinitorilor calificaţi

În 30-31 august 2012, va avea loc în ședință publică repartizarea suplinitorilor calificaţi, rămaşi nerepartizaţi în urma concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate în sesiunea martie-august 2012 şi care au obţinut nota minim 5 atât la proba scrisă cât şi la inspecţia specială la clasă şi a candidaţilor care au obţinut nota minim 5 la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea iulie 2010 şi/sau iulie 2011, înscrişi la centrele de concurs în perioada 2-12 aprilie 2012.

Repartizarea candidaţilor va avea loc în sala festivă a Liceului Teologic Reformat Satu Mare (fosta clădire a Colegiului Naţional ”Kolcsey Ferenc” Satu Mare) conform următorului grafic, pe discipline:

Joi 30 august 2012

Nr.crt. Specialitatea Ora Locul
1 Educatoare – secţia română 1000 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
2 Învăţători – secţia română 1200 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
3 Educatoare – secţia maghiara 1330 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
4 Învăţători – secţia maghiara 1400 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
5 Discipline tehnologice, pregătire practică, educaţie tehnologică 1500 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
6 Matematica 1515 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
7 Religii 1600 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
8 Biologie, chimie 1630 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
9 Limba maghiară 1700 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
10 Limbi moderne 1715 Liceul Teologic Reformat Satu Mare

Vineri 31 august 2012

Nr. crt. Specialitatea Ora Locul

1 Educaţie fizică şi sport 1000 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
2 Limba şi literatura română, profesori documentarişti 1100 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
3 Informatică, fizică 1200 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
4 Istorie, ştiinţe socio-umane, geografie 1215 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
5 Consiliere psihopedagogică, învăţământ special 1345 Liceul Teologic Reformat Satu Mare
6 Arte 1430 Liceul Teologic Reformat Satu Mare

Graficul este publicat și pe site-ul Inspectoratului  Școlar al Județului Satu Mare.

Lasati un comentariu