Au mai rămas 431 posturi vacante

• publicat la: 2 September 2012
Au mai rămas 431 posturi vacante

În perioada 30-31 august a avut loc în ședință publică repartizarea suplinitorilor calificaţi.

Pe cele 632 de posturi/catedre vacante/rezervate rămase libere în urma etapelor de repartizare ce au avut loc până la acea dată, au fost repartizați 201 de cadre didactice.

Au rămas nerepartizate un număr de 431 de posturi/catedre vacante/rezervate din care 238 sunt complete. Acestea urmează a fi repartizate în perioada 3-7 septembrie astfel:

3-5 septembrie se vor prelua la sediul ISJ Satu Mare solicitările candidaților care au obținut cel puțin nota 5 la concursurile din iulie 2011 sau iulie 2010 și care nu și-au depus dosar la centrele de concurs în perioada 2-12 aprilie 2012

3 septembrie – repartizarea în sistem plata cu ora a cadrelor didactice titulare din unitățile de învățământ precum și personalul didactic asociat

6-7 septembrie – repartizarea în ședință publică (graficul pe discipline va fi făcut public în timp util) a posturilor/catedrelor vacante/rezervate rămase neocupate prin:

-          detașare la cerere

-         suplinire de către candidații rămași nerepartizați care au obținut nota minim 5 la proba scrisă a examenului din august 2012 și a celor care au obținut nota minim 5 la examenul din iulie 2010 sau iulie 2011 și nu au obținut note mai mici de 5 la proba scrisa a concursului din august 2012 sau nu au participat la concurs

-         de către cadrele didactice pensionare care au depus solicitare.

Lasati un comentariu