Instructaj ISU cu directorii de unităţi şcolare

• publicat la: 7 septembrie 2012
Instructaj  ISU cu directorii de unităţi şcolare

În data de 07.09.2012, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare a organizat, conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, Instructajul anual cu directorii de unităţi şcolare şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea elevilor de la unităţile de învăţământ din judeţul Satu Mare.

Şedinţa a fost condusă de către Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare, col. Burz Iulian, care a prezentat situaţia operativă la nivelul judeţului pe primele 8 luni ale anului 2012, precum si aspecte referitoare la principalele sarcini privind apărarea împotriva incendiilor si protectie civila, ce revin directorilor din unităţile şcolare şi preşcolare din judeţul Satu Mare pentru anul scolar  2012-2013.

La aceasta activitate s-au dezbatut urmatoarele aspecte teoretice si practice privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor: Informarea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; Reglementări privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu; Sinteza activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă la unităţile şcolare în cursul anului 2011-2012; Metodologia implementării campaniei nationale „O casă sigură – o viaţă în plus: respectaţi măsurile de prevenire”, respectiv rezultatele implementării campaniei.

Procentul  de participare la instructaj, al personalului desemnat sa participe la acesta activitate, a fost de aprox.  90 %.

Lasati un comentariu