La iarnă schiem la Luna Şes

• publicat la: 8 October 2012
La iarnă schiem la Luna Şes

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef a participat luni, 8 octombrie la recepţia lucrărilor la instalaţia electrică la obiectivul Luna Şes.

La eveniment au participat şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Satu Mare, Mircea Govor şi Csehi Arpad, primarul oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca, consilierul judeţean Nicolae Bura, reprezentanţi ai constructorilor, proiectanţilor, cei implicaţi în proiect.

S-a receţionat lucrarea la instalaţia electrică şi tot odată s-a verificat stadiul lucrărilor, dăndu-se asigurări asupra faptului că în această iarnă la Luna Şes se va putea schia.

Detalii despre proiectul de alimentare cu energie electrică a zonei turistice Luna Şes:

Denumirea lucrării: Întocmirea proiectului tehnic şi execuţia

lucrărilor de alimentare cu energie electrică a

zonei turistice Luna Şes

Beneficiar: Judeţul Satu Mare şi Oraşul Negreşti Oaş

Executant: S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucureşti, Filiala Piteşti

Proiectant: S.C. POWER DESIGN  S.R.L. CLUJ

Diriginte: S.C. Nero Instal S.R.L.

Lucrarea a fost contractată în 29.II.2012 cu durata de proiectare 30 zile şi durata de execuţie a lucrărilor 6 luni şi a fost finalizată în termen. Valoarea contractată 3.837.800 lei cu TVA, valoarea finală a investiţiei fiind de 3.804.261 lei cu TVA.

Lungimea reţelei electrice formată din 2 circuite electrice de 20kV pozate LES-LEA, este de 8.375 m, din care:

-6.785 m linie electrică subterană (LES)

-1.590 m linie electrică aeriana (LEA)

Pe linia electrică subterană sunt realizate 86 cămine de tragere amplasate în ampriza drumului DC75.

Pe linia electrică aeriană  sunt montaţi 35 stâlpi metalici zincaţi.

Cablurile de medie tensiune de tip TA2X(FL)2Y  3 X 120 mmp pentru montaj îngropat sunt pozate în tuburi de protecţie riflate pe o lungime de 4200m iar pe lungimea de 2585m aflate în afara părţii carosabile acestea sunt îngropate între 2 straturi de nisip de 10 cm.

Cablurile aeriene de tip TA2X(FL)2Y-OL  3 X 120 + 50 mm sunt montate pe stâlpi.

Pe lungimea traseului liniei electrice sunt montate 11 bucăţi puncte de conexiune având următoarele elemente: fundaţie prefabricată de beton, cabină supraterane echipată cu celule de medie tensiune, trafo servicii interne, tablou servicii interne de joasă tensiune. Punctele de conexiune vor permite montarea ulterioară a unei celule de linie care va alimenta viitoarele posturi de transformare (PT) pentru zonele de parcele.

Alimentarea cu energie electrică se face de la staţia de transformare 110/20KV Negreşti Oaş.

Lasati un comentariu