Se caută doi directori şi un arhitect-şef

• publicat la: 28 October 2012
Se caută doi directori şi un arhitect-şef

Potrivit publicjob.ro,Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția financiar contabil, resurse umane, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ardud, județul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani;
 • cunoştiinţe de operare PC – nivel mediu.

Concurs se va organiza la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2012, ora 09.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC;
 • 27 noiembrie 2012, ora 10.00: proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Tot ANFP  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, județul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arhitectură sau urbanism;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concurs se va organiza la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2012, ora 10.00: proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

ANFP organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de director executiv adjunct din cadrul Centrului Județean Satu Mare al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

Concursul  se va organiza la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2012, ora 09.00: proba suplimentară testarea cunoștințelor de operare calculator;
 • 28 noiembrie 2012, ora 10.00: proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

comentarii

de florin la 30 October 2012 - 16:21

ma speriasem ca se cauta in Carei asa ceva……

fara Goldis,fara fara nationalitate maghiara?
cata nesimtire…sa ceri diploma de arhitect pentru arhitect sef!!!!

se poate si altfel,sa vada cum e la Carei…si poate ii duce arhitectu sef din carei si prin MV1 sa vada ce frumos e cartierul…ce multi color si tot ce vrei,terase.balcoane marite,deschise,inchise,galbene,verzi,albastre…un adevarat cartier multicolor.

Lasati un comentariu