Totul despre obţinerea fondurilor europene

• publicat la: 9 October 2012
Totul despre obţinerea fondurilor europene

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru IMM (OI IMM) este responsabil pentru implementarea Axei Prioritare 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor contractelor implementate în cadrul AP1 a POS CCE, dar şi pentru o cât mai bună informare asupra fondurilor derulate, OI IMM derulează proiectul „ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE SEMINARII, MESE ROTUNDE, WORKSHOPURI, CARE SĂ ASIGURE CREŞTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE AL BENEFICIARILOR CONTRACTELOR DE FINANŢARE ŞI AL CONSULTANŢILOR ACESTORA ÎN CADRUL OPERAŢIUNILOR AFLATE ÎN GESTIONAREA OI IMM”,co-finanţat prin FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, din Axa Prioritară 5 de Asistenţă Tehnică a POS CCE.

Ne propunem prin organizarea unor astfel de evenimente să creştem nivelul de pregătire al beneficiarilor contractelor de finanţare şi al consultanţilor acestora în cadrul operaţiunilor AP1, contribuind astfel la buna implementare a fondurilor alocate prin POS CCE, dar şi corecta informare asupra stadiului actual al fondurilor disponibile, aflate în gestionarea OI IMM.

În acest sens, VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI, ALĂTURI DE CONSULTANŢII DUMNEAVOASTRĂ, LA SEMINARIILE INTERACTIVE ORGANIZATE ÎN ZILELE DE 10 ŞI 11 OCTOMBRIE LA HOTELUL AURORA, PIAŢA LIBERTĂŢII NR.11, SATU MARE. Agenda informativă cuprinzând tematicile ce vor fi discutate în cadru evenimentelor este ataşată prezentei invitaţi.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la aceste evenimente până cel târziu 9 octombrie a.c., precum şi numărul de participanţi din partea instituţiei Dumneavoastră, pentru fiecare eveniment, la persoana de contact din partea organizatorului, Roxana Nechita, e-mail: reuniunileimm@avensa.ro

tel/fax: 031.43.70.555 sau 031.41.32.743.

comunicat MEC

Lasati un comentariu