Un post de director şi 4 de funcţionari publici

• publicat la: 3 octombrie 2012
Un post de director şi 4 de funcţionari publici

Potrivit site-ului publicjob.ro ,4  locuri de funcționari publici sunt scoase la concurs în primăriile din județ. Astfel, Primăria Comunei Ciumești organizează un concurs pentru ocuparea funcției de inspector clasa I cu grad profesional de asistent. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.Acest concurs se va desfășura în 29.10.2012, proba scrisă, iar în 31.10.2012, proba interviu. Dosarele trebuie să conțină documentele prevăzute de art. 49, alin (1) din Hotărârea Guvernului Nr. 611/2008 și pot fi depuse până la data de 14.10.2012. Bibliografia concursului se poate solicita la sediul primăriei, informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0261/821280.
Primăria comunei Călinești Oaș  scoate și ea la concurs, în condițiile aceleiași legi menționată mai sus, două posturi de referent, unul la serviciul impozite și taxe, iar celălalt ,de casier. Condițiile necesare participării la concurs sunt: studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat, cunoștințe de operare PC.

Concursul se va desfășura în 29 octombrie, ora 10, poba scrisă, iar în 31 octombrie, proba interviu. Dosarele pot fi depuse până în 16 octombrie ora 13.30. relații suplimentare se pot obține de la sediul primăroiei călinești sau la tel. 0261/839110.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează de asemenea concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de director executiv al Direcției de Sănătate Publică a județului Satu Mare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale din Legea Funcționarilor Publici și să aibă studii superioare de lungă durată în specializarea medicină sau stomatologie, gradul de medic specialist primar, vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani, precum și cunoștințe de utilizare-operare PC la nivel mediu. Concursul se desfășura după următorul calendar:
-17 octombrie 2012, ora 09.00, proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC
17 octombrie 2012, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele se depun la ANFP și trebuie să conțină:
– copia actului de identitate
– formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG nr. 611/2008, modificată
-copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
-copia carnetului de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate
– cazierul judiciar ce poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere
–  adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
-o declarație pe proprie răspundere care atestă că nu adesfășurat activități de poliție politică

www.buletindecarei.ro

Lasati un comentariu