Doar 7 primării din judeţ au registre agricole la zi

• publicat la: 13 noiembrie 2012
Doar 7 primării din judeţ au registre agricole la zi

 

În data de 12 noiembrie, prefectul Eugeniu Avram a ţinut să se întâlnească cu membrii comisiei de control care a verificat, în perioada  22 octombrie- 9 noiembrie, stadiul completării registrelor agricole, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie, de către cele 65 de primării din judeţul Satu Mare.

Comisia de control a fost constituită prin ordinul prefectului nr. 309/2012 şi a avut în componenţă reprezentanţi din partea Instituţiei Prefectului, Direcţiei Agricole, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Direcţiei de Statistică. Acţiunea de verificare a fost dispusă de către prefectul Eugeniu Avram având în vedere responsabilitatea ce îi revine privind respectarea de către autorităţile locale a prevederilor legale la întocmirea şi ţinerea evidenţei registrului agricol. Sinteza acţiunii de verificare se va elabora până la data de 15 noiembrie şi se va trimite Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Prefectul a ţinut să se informeze despre modul în care a decurs acţiunea de verificare, cum au răspuns autorităţile locale la solicitările comisiei dar şi dacă au fost aspecte negative evidenţiate în timpul controlului. Potrivit primelor concluzii, la 7 primării registrele sunt cu evidenţele “la zi”, la polul opus există un număr de 4 primării unde sunt mari întârzieri în introducerea datelor, se lucrează pe formatele vechi de registre şi nici nu au fost achiziţionate programele pentru formatul electronic.

Se estimează că până la finele anului marea majoritate a primăriilor din judeţ vor reuşi  să actualizeze evidenţele din registrele agricole în cele două formate, inclusiv în cel electronic, însă până la data de 1 februarie 2013 vor trebui să îşi actualizeze registrele şi acele primării care acum înregistrează întârzieri, toate aspectele vor fi continua să fie monitorizate de către Instituţia Prefectului.

Lasati un comentariu