Condiţii restrictive de folosire a materialelor pirotehnice

• publicat la: 19 December 2012
Condiţii  restrictive de folosire a materialelor pirotehnice

 

În aceste zile premergătoare Sărbătorilor de Iarnă poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase reiterează recomandările adresate sătmărenilor de a respecta cu stricteţe prevederile legale referitoare la condiţiile utilizării materialelor pirotehnice, orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, fiind prevăzută drept infracţiune şi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la un an.

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 ŞI T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1  pot fi puse la dispoziţia publicului  cu vârsta peste 16 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare;  Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi), iar în categoria P1articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri. 

Atenţionăm cetăţenii că Poliţia va combate cu fermitate în primul rând comerţul ilegal cu articole pirotehnice, dar şi folosirea ilegală a acestora, ca factor important în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică prin care să se prevină apariţia unor accidente sau pagube materiale.

 

Lasati un comentariu