La nivel de judeţ,193 de persoane nu vor avea drept de vot

• publicat la: 8 decembrie 2012
La nivel de judeţ,193  de persoane nu vor avea drept de vot

In vedera bunei desfăşurări a  alegerilor parlamentare de duminică 9 decembrie,la nivelul judeţului Satu Mare a fost constituită Comisia Tehnică Judeţeană cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în domeniul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, prin Ordinul Prefectului nr.267/2012.

Deasemenea a  fost constituit Grupul Tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în domeniul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, prin Ordinul Prefectului nr.268/2012.

Din punct de vedere logistic au fost parcurse următoarele etape:

Buget aprobat:
–         cheltuieli de personal : 1.480.000 lei
–         cheltuieli materiale : 530.000 lei
Plăţi până la data de 30.11.2012.
–         cheltuieli de personal : 49.425 lei
–         cheltuieli materiale : 156.207 lei
Valoare indemnizaţii membrii secţii de votare : 880.090 lei
Au fost tipărite un număr total de 700.000 buletine de vot, din care:
–         350.000 pentru Camera Deputaţilor
–         350.000 pentru Senat.
Valoare tipărire buletine de vot 159.712 lei
Preluate de la Ministerul Administraţiei şi Internelor au fost preluate:
–         ştampile votat : 1670 buc.
–         autocolante : 309390 buc.
Achiziţionate
–         ştampile de control- 334 buc.
–         ştampile pt BEC- 3 buc.
–         tuşuri, saci, plicuri burduf, dosare- 1336/ fiecare tip de material
–         tuşiere- 1002 buc.
–         ştampile „ANULAT”, buretiere, lipici, super glue, sfoara, pungi, cutter: 334/ fiecare tip de material
–         pixuri- 3006 buc.
–         liste electorale suplimentare- 1238 buc.
 Măsuri privind paza secţiilor de votare şi asigurarea liniştii şi ordinii publice
 
La nivelul judeţului Satu Mare peste 700 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi lucrători ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă vor fi mobilizaţi în vederea desfăşurării scrutinului electoral în condiţii de legalitate la Satu Mare.
Pentru paza şi protecţia celor 334 de secţii de vot, ce vor funcţiona în 288 de locaţii, sunt angrenaţi:
– 320 de poliţişti (163 de secţii),
– 141 de jandarmi ( 66 de secţii),
– 83 de pompieri (65 de secţii),
– 94 de poliţişti de frontieră (40 de secţii arondate).   
Structurile aparţinând M.A.I. vor prelua paza secţiilor de votare în ziua de 8 decembrie, începând cu ora 18.00.
Pentru asigurarea ordinii şi  liniştii publice sunt angrenaţi alţi 140 de poliţişti şi 64 de jandarmi. La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean sunt constituite echipe de cercetare şi soluţionare a incidentelor electorale, formate din 57 de poliţişti, existând şi echipaje de intervenţie pregătite să acţioneze dacă situaţia o va impune.
Centralizatorul alegătorilor repartizaţi pe colegiile uninominale din Circumscripţia Electorală nr. 32 Satu Mare
———————————————————————
   Nr.colegiului   Număr
 Senat  C.Deputaţi Alegători
———————————————————————
      1      1     56876
      1      2     65498
      1      3     55154
      1 TOTAL     177528                   
      2      4     67253
      2      5     71797
      2 TOTAL     139050                 

 Total general    316578

La nivelul judeţului există un număr total de 193 persoane care nu vor avea dreptul să voteze.
comunicat IP
 

Lasati un comentariu