Noi condiţii pentru programul Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

• publicat la: 16 decembrie 2012
Noi condiţii pentru programul Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Aplicaţia de înscriere pentru opţiunea “Prelungire linie de credit” va fi activă începând cu data de luni 17 decembrie 2012, ora 11:00.

În Monitorul Oficial nr. 783, din 21 noiembrie 2012 a fost publicată Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Pe lângă aprobarea OUG nr. 60/2011, Legea nr. 218/2012 operează şi o serie de schimbări în ceea ce priveşte implementarea Programului Kogălniceanu.

Actul normativ stabileşte că statul va subvenţiona total dobânzile pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), în condiţiile în care, în varianta din OUG nr. 60/2011, dobânzile erau subvenţionate parţial.

A fost majorată valoarea maximă a creditului pe care un IMM îl poate accesa pe an. Concret, suma a crescut de la 125.000 lei la 400.000 de lei / IMM / an.

În consecinţă, va creşte şi valoarea garanţiei creditului (garanţia este asigurată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – FNGCIMM). Mai precis, FNGCIMM va garanta maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din din valoarea creditului, anterior suma maximă fiind 100.000 lei.

Subvenţia acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenâia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM (AI.P.P.I.M.M.), este reprezentată de dobânda subvenţionată în proporţie de 100% (faţă de 70% anterior) pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an (faţă de 6,5% anterior) din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile programului Kogălniceanu.

În plus, conform noului act normativ, linia de credit cu dobândă subvenţionată şi/sau cu garanţie de stat este de maximum un an, dar perioada de rambursare a creditelor va fi stabilită de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia. Până acum, nu banca, ci legea stabilea perioada de rambursare, adică maximum un an de la data acordării liniei de credit.

Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile care vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Beneficiarul va constitui o ipotecă în favoarea statului.

Potrivit prevederilor instituite de Legea nr. 218/2012, beneficiarul programului se obligă să constituie, în favoarea statului, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare. Această ipotecă va fi valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. Această obligaţie era cuprinsă şi în OUG nr. 60/2011, însă ipoteca era numită garanţie reală mobiliară – gaj.

Ce introduce noul act normativ este faptul că statul român dispune de sumele aflate în cont, iar instituţia de credit finanţatoare va urma instrucţiunile fără a solicita consimţământul beneficiarului. Această libertate va avea la bază o convenţie încheiată între instituţia de credit finanţatoare, beneficiarul programului şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice – FNGCIMM.

Până la data redactării acestui comunicat nu toate dintre cele 13 bănci participante în cadrul programului Kogălniceanuau au semnat actele aditionale pentru acceptarea noilor condiţii ale programului şi adaptarea ofertei lor la noile condiţii ale programului. În consecinţă, în cadrul aplicaţiei de “Prelungire linie de credit” vor fi disponibile doar opţiunile pentru băncile semnatare.

 

redactia

Lasati un comentariu