Se caută doi directori,un şef serviciu şi un consilier

• publicat la: 27 December 2012
Se caută doi directori,un şef serviciu şi un consilier

Potrivit publicjobs.ro,Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul economic și administrativ din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concurs se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2012, ora 10.00: proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Primăria Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului energetic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrației publice locale.

Concurs se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 ianuarie 2013: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 ianuarie 2013, ora 10.00: proba scrisă;
 • Data interviului se va comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Satu Mare din Piața 25 Octombrie nr. 1, telefon 0261/807.561.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor  publice de conducere vacante din cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret:

 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba;
 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău;
 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj;
 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov;
 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare;
 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu;
 • director executiv adjunct – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad;
 • director executiv adjunct – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj;
 • director executiv adjunct – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj;
 • director executiv adjunct – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș;
 • director executiv adjunct – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

 • director executiv – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba, Buzău, Dolj, Ilfov, Satu Mare, Sibiu:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • director executiv adjunct – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad, Cluj, Dolj, Mureș și Satu Mare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concurs se va organiza la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2013, ora 10.00: proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile (din 15 decembrie incepand) și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Lasati un comentariu