Taina creaţiei – Icoana în suflet de crin.Expoziţie de icoane pe sticlă

• publicat la: 24 December 2012
Taina creaţiei – Icoana în suflet de crin.Expoziţie de icoane pe sticlă

“Sufletul e pânza şi virtuţiile sunt culorile cu care trebuie să-l pictăm!”( Sfinţii Părinţi)

Icoana este   fereastră  spre Absolut!

Prin intermediul lucrurilor materiale ne transpunem mintea către cele cereşti , nevăzute,  nepipăibile.

Iată  că  elevii Şcolii Giimnaziale nr.3 Carei îşi  continuă  îndeletnicirea  cu arta iconografică pregătind  tradiţionala expoziţie de Crăciun atăt  în şcoală , cât  şi la Catedrala EROII NEAMULUI din Carei ,cu hramul   Sf.M.Mc.Dimitrie –Izvorâtorul de mir .

Elevii din clasele mici au pregătit  icoane pe carton, cei din clasa a IV-A Step by step icoane pe  sticlă, iar cei  din alte  clase desene tematice  binevestind  şi întâmpinând praznicul  împărătesc al Naşterii Mântuitorului . Astfel că de mici se familiarizează cu  specificul cultului creştin ortodox, dezvoltându-şi simţul moral, dogmatic , liturgic şi pedagogic,cunoscând  scopul icoanei – apropierea de Cer  şi de  oştile cereşti.

Expoziţia a prilejuit contextul de a-şi dezvolta talanţii de mici pictori şi de a se înduhovnici stând cu privirea smerită la sfinţii pictaţi, luând parte la taina creaţiei, întâlnindu-se  cu noţiunile din  teologia icoanei, canonicitatea  ei,  rostind rugăciunea la început de lucru şi rugăciunea inimii in timpul actului de  creaţie:”Doamne Iisuse  Hristoase ,Fiul lui Dumnezeu , miluieşte-mă pe mine, păcătosul ! “.

Prin această activitate elevii  s-au  implicat  moral şi estetic,  pictând şi colorând  portretele sfinţilor aşezaţi înaintea lor,  creându-se o legătură  intrinsecă , de taină, urmată de emoţia realizării.

Pictura ,în această optică ,nu e doar un exerciţiu tehnic sau de culoare, ci o ecuaţie ce antrenează fiinţa umană, icoana  cea vie, întrucât se poate face doar în prezenţă rugăciunii, ca o continuă slujre,o comuniune aparte .

Au pregătit  şi felinare ornamentale, adică  felinarele colindatorilor,pe care le vor  folosi  de sărbători ,   iar  lucrările  vor rămâne la expoziţie aproximativ 40 de zile , când se va face un clasament din partea preoţilor Catedralei şi se va  organiza premierea  elevilor participanţi.

“Icoana pe sticlă, mai precis icoana pictată pe dosul sticlei, este o categorie a artei populare, un gen al artei populare practicat aproape exclusiv în Transilvania și care trebuie pus în legătură cu unele influențe venite din Europa centrală, pe filiera Bavaria – Austria – Boemia, în cursul sec. XVII și XVIII.

Au apărut pentru prima data in Ardeal (regiuni mai instărită, cu păduri- ca sursa de combustibil pentru fabricile de sticlă). Primele icoane au fost găsite la Nicula lângă Cluj, apoi la Sibiel, Făgăraş.

Arta iconarilor pe sticlă de la Mănăstirea Nicula se caracte­riza printr-un desen naiv, dar foarte sugestiv, și printr-o compoziție simplă și clară, fără proporții anatomice și de perspectivă, dar echilibrată cromatic. Icoanele se zugrăveau după modele (izvoade), care erau decalcuri pe hârtie făcute cu creionul sau cu o culoare, după icoane mai vechi(200 – 300de ani ). Izvodul era scos periodic pentru a se executa câteva lucrări și după aceea era iar pus la păstrare.

Sticla folosită la pictură avea o suprafață dură, unduitoare și plină de balonașe de aer, căci trebuie avut în minte că materialul pictorilor era reprezentat de sticla nefolosită, din cauza faptului că era defectuoasă. Defectele sticlei măreau valoarea picturii, deși fără intenție. Acestea reflectau lumina într-un mod neregulat, ceea ce producea efecte speciale.[“( http://www.colectzii.ro/articole/30/pictura-pe-sticla-la-romani-nicula)

Prof.  îndrumător şi organizator Carmen –Maria Dindelegan

Lasati un comentariu