Calendar cultural ianuarie.Personalităţi locale

• publicat la: 17 January 2013
Calendar cultural ianuarie.Personalităţi locale

La 1 ianuarie s-au comemorat 455 de ani de la moartea cronicarului român Macarie, rămas în Istoria Literaturii Române prin cronica ce-i poartă numele. Cronica lui Macarie a fost scrisă în limba slavonă în două variante: prima expune faptele petrecute de la moartea lui Ștefan cel Mare (1504) până la 1541, iar a doua duce firul mărturiei de la 1541 la 1551. Figura centrală a Cronicii este Petru Rareș.

Scriitorul român Ion Alexandru Brătescu-Voinești, de la a cărui naștere s-au aniversat 145 de ani, a fost cunoscut în literatura română pentru povestirile scrise pentru copii: Puiul (tragica moarte a unui pui de prepeliță), Privighetoarea, Bietul Tric, Niculăiță minciună (povestea unui copil neînțeles de săteni).

La 2 ianuarie s-au împlinit 80 de ani de la nașterea scriitorului, dramaturgului şi scenaristului român Ion Băieşu (Ion Mihalache). A lansat celebrul cuplu comic Tanța și Costel în interpretarea a doi mari actori români, Coca Andronescu și Octavian Cotescu. A scris foarte multe volume de schițe umoristice. După moartea sa (21.09.1992) i-a fost publicat și un jurnal.

Tot la 1 ianuarie,dar  în urmă cu 190 de ani,s-a născut poetul maghiar Petőfi Sándor (1.01.1823-31.07.1849). Poet de factură romantică, folosește în poeziile sale elemente populare, tradiționale, deseori cu rime folosite în folclor. În 1945 a scris cea mai lungă lucrare, epopeea János Vitéz.

În 3 ianuarie s-au împlinit 90 de ani de la moartea scriitorului și umoristului ceh Jaroslav Hašek, cunoscut  pentru romanul său Peripețiile bravului soldat Sveik, o colecție neterminată de incidente ridicole cu un soldat din Primul Război Mondial, tradusă în 60 de limbi. Hašek a mai scris și vreo 1500 de povestiri.

În urmă cu 105 ani, pe 9 ianuarie 1908, s-a născut scriitoarea franceză Simone de Beauvoir. A fost eseistă, scriitoare și o figură de marcă a existențialismului și feminismului din Franța, militantă a mișcării intelectuale contestatare după război. A fost premiată cu Premiul Goncourt în 1954.

Pe 10 ianuarie s-au împlinit 520 de ani de la nașterea umanistului și istoriografului Nicolaus Olahus. Născut în 1493 la Sibiu, a fost un umanist, istoriograf și om politic de origine română care a activat în regatul Ungariei, ocupând demnitatea de arhiepiscop de Esztergom, regent al Ungariei și apoi guvernator al țării. Tatăl său, Ștefan era originar din Orăștie, iar mama sa, Barbara Huszar, era descendentă din familia lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei. În calitate de umanist și cărturar, Nicolaus Olahus a întreținut o bogată corespondență cu capete luminate ale epocii, câștigând simpatia și recunoașterea lui Erasmus de Rotterdam. Lucrările sale cele mai importante, Hungaria și Attilla, redactate în limba latină, oferă prețioase informații cu privire la topografia și istoria Ungariei și, în special, a Transilvaniei.

Pe 11 ianuarie s-au împlinit 85 de ani de la moartea scriitorului englez Thomas Hardy, cunoscut pentru romanele sale Tess și Departe de lumea dezlănțuită.

La 12 ianuarie 1628, în urmă cu 385 de ani s-a născut scriitorul, povestitorul și poetul francez Charles Perrault. Membru de frunte al Academiei Franceze, a avut un rol important în disputa literară cunoscută sub numele de „Cearta dintre antici și moderni”. A devenit celebru prin poveștile lui pentru copii Poveștile memei mele gâsca, Barbă albastră și Tom Degețel.

În 14 ianuarie s-au împlinit 115 ani de la trecerea în eternitate a scriitorului, poetului, matematicianului și fotografului englez Lewis Caroll, pe numele său adevărat Charles Lutwidge Dodgson. Într-o epocă victoriană în care erau la modă povestirile sentimentale, a creat o literatură pentru copii marcată de fantezie, umor absurd și satiră. Cea mai cunoscută dintre operele sale este Alice în Țara Minunilor.

Acum 165 de ani, la 18 ianuarie 1848, s-a născut scriitorul, povestitorul și jurnalistul român Ioan Slavici. În urma articolelor sale a fost închis de autoritățile austro-ungare de 5 ori. Această experiență a fost reflectată în lucrarea memorialistică „Închisorile mele”, publicată în 1921. Istoricul Lucian Boia a constatat cu referire la Ioan Slavici că „dacă la scriitori precum Rebreanu sau Sadoveanu se constată un ușor deficit de caracter, necazurile lui Ioan Slavici se trag, s-ar putea spune, dintr-un surplus de caracter.”
Pe 22 ianuarie acum 225 de ani s-a născut marele poet romantic englez George Gordon Byron. Născut la Londra în 1788, Byron este autorul cunoscutelor poeme narative „Pelerinajul lui Childe Harold” și „Don Juan”, ultimul rămas incomplet din pricina morții poetului.
La 23 ianuarie se împlinesc 230 de ani de la nașterea scriitorului și esteticianului francez Stendhal, pe numele său adevărat Marie-Henri Beyle. Născut la Grenoble în 1783, scriitorul a fost renumit pentru finețea analizelor sale și pentru lipsa intenționată de sensibilitate a stilului său. Dintre romanele sale cele mai cunoscute amintim Armance, Roșu și negru și Mănăstirea din Parma.
La 24 ianuarie sărbătorim 154 de ani de la Unirea Principatelor Române. Realizată în 1859, este cunoscută în Istoria României sub denumirea de Mica Unire și reprezintă unirea Moldovei cu Țara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegeerea sa ca domnitor al ambelor principate, mai întâi în Moldova (5 ianuarie), iar apoi în Țara Românească (24 ianuarie).

Pe 26 ianuarie se sărbătorește Ziua Mondială a Vămilor, instituită din 1983 sub auspiciile  Organizației Mondiale a Vămilor.

Ziua Internațională de comemorare a Holocaustului a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite în anul 2005 cu prilejul marcării a 60 de ani de la eliberarea lagarărelor de concentrare naziste.

Pe 30 ianuarie este marcată Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală.

 

Personalități culturale locale

 

Pe 8 ianuarie am aniversat centenarul nașterii fostului dascăl al Liceului „Vasile Lucaciu” din Carei, Matei Francisc.  Acesta a fost profesor de educaţie fizică, antrenor și sportiv de performanţă. S-a născut la 8 ianuarie 1913, în comuna Balc- Bihor. A absolvit Liceul “Gojdu” din Oradea, în 1930, şi Institutul Superior de Educaţie Fizică din Bucureşti în 1936. În învăţământ a obţinut gradul II şi gradaţia de merit şi a funcţionat fără întrerupere la următoarele şcoli: Liceul Militar “Nicolae Filipescu” din Predeal, Şcoala Normală de Băieţi “Solomon Haliţa” din Năsăud, Liceul de Băieţi din Sighişoara, Liceul de Băieţi “Mircea cel Bătrân” din Constanţa, Scoala Normală de Băieţi din Buzău (Profesor și subdirector), Liceul Mixt din Careii Mari ( profesor și director), Şcoala Pedagogică de Educaţie Fizică din Predeal, Şcoala Pedagogică Mixtă din Oradea, Şcoala Medie Nr. 1 din Oradea (actualul Liceu “Gojdu”). La Liceul“Samuil Vulcan” din Beiuş a funcţionat ca profesor de educaţie fizică şi ca responsabil al Scolii Sportive de la 1 septembrie 1956 până la 1 septembrie 1973, când se pensionează. În îndelungata sa activitate pe tărâmul educaţiei fizice şi sportului a pregătit numeroase cadre de sportivi cu performanţe deosebite, a condus diferite tabere sportive, a activat ca antrenor la multe altele şi a fost arbitru la numeroase campionate naţionale şi internaţionale. A fost participant la Olimpiada din 1936 de la Berlin, component al echipei de gimnastică a ANEFS (echipa naţională). Pentru valoroasa şi cuprinzătoarea sa activitate didactică şi sportivă a fost distins cu “Medalia Muncii” clasa a V- a, cu medalia “Merite Sportive” clasa a III- şi clasa  I, cu Diploma de Onoare, conferită de către Federaţia Română de atletism. Continuă, după pensionare, o muncă susţinută pentru pregătirea cadrelor sportive, fiind și antrenor la lotul naţional de atletism.
La 21 ianuarie, aniversăm 161 de ani de la nașterea preotului greco-catolic român dr. Vasile Lucaciu (m. 29 noiembrie 1922). Dr. Vasile Lucaciu se numără printre cele mai de seamă figuri ale culturii şi politicii româneşti. El s-a născut în iarna anului 1852 în comuna Apa, jud. Satu Mare, ca fiu al cantorului-învăţător de aici. Bunicul său se numea Luca Lucaciu fiind iobag, originar din satul sătmărean Iojib. Dr. Vasile Lucaciu a copilărit la Baia Mare în urma numirii tatălui său la biserica greco-catolică românească din acest oraş, de pe strada Baia Sprie (azi strada Dr. Vasile Lucaciu). Acest mare fiu al neamului românesc, format ca preot greco-catolic la Roma, apoi profesor, publicist, secretar general al Partidului Naţional Român, memorandist cu cea mai mare condamnare, deputat în Parlamentul din Budapesta, preşedinte al Ligii pentru Unitatea Naţională a Tuturor Românilor, orator apreciat de contemporanii săi, a fost un luptător de frunte pentru înfăptuirea idealului de unitate al românilor de pretutindeni și un înflăcărat patriot.Contributia sa la continuarea invăţământului in limba română in acest colt de ţară a fost covârşitoare.In semn de omagiu pentru meritele şi sacrificiile sale pentru neamul românesc,una din cele mai vechi şcoli româneşti din Care  ii poartă numele.

Pe 29 ianuarie comemorăm 77 de ani de la moartea istoricului și teologului Ioan Boroș. S-a născut în  Carei la 20 octombrie 1850. A urmat studiile la Carei, Beiuș, și Teologia la Universitatea din Viena. A fost paroh în județul Arad, vicar și arhiereu titular la Episcopia din Lugoj (1922). După Unire devine președintele Comisiei pentru conservarea monumentelor istorice. A colaborat la revistele de teologie Preotul român, Transilvania, Unirea, Răsunetul etc. și cu peste 130 de articole în Enciclopedia Română, vol. I-III, 1898-1905, Sibiu.

A murit la 29 ianuarie 1936 la Lugoj.

 

Nicoleta Latiş

Lasati un comentariu