Inspectoratul Şcolar nu atribuie denumiri unităţilor şcolare din judeţ

• publicat la: 11 februarie 2013
Inspectoratul Şcolar nu atribuie denumiri unităţilor şcolare din judeţ

Referitor la articolele apărute în presa locală cu privire la atribuirea numelui de ”Bem Jozsef” școlii gimnaziale Cărășeu, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu art. 5 lit.b și lit. d, din OMECTS nr.6564/13.12.2011, privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirii uităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, atribuirea de denumire pentru unitățile de învățământ de stat și particular se realizează de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru unitățile de învățământ din raza lor teritorială, în conformitate cu respectarea prevederilor articolului 3 din OG nr.63 din 2002, care prevede ”proiectele de hotărâri  ale consiliilor județene sau locale având ca obiect atribuirea ca denumire a unor personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură  ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană.” Componența nominală a comisiei se stabilește prin ordin al prefectului și fac parte specialiști din domeniul istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei.

Menționăm că, Inspectoratul Școlar nu are atribuții în schimbarea denumirii unităților școlare din subordine.

Pentru Școala Gimnazială ”Bem Jozsef” Cărășeu, avizul comisiei județene datează din 10.02.2012, iar hotărârea consiliului local din 19.03.2012.

Lasati un comentariu