“Traseul legendelor sătmărene”,un fals istoric finanţat cu bani europeni

• publicat la: 16 februarie 2013
“Traseul legendelor sătmărene”,un fals istoric finanţat cu bani europeni

Deşi a trecut mai mult timp de când am luat la cunoştinţă despre aparitia editorială “Traseul legendelor sătmărene”,incă mai am emoţii in a-mi exprima punctul de vedere in ce priveşte falsurile istorice şi sovinismul ce răzbate din paginile acesteia.Nu urmăresc să fac vâlvă cu orice preţ dar nici nu se poate ca să tolerăm asemenea aparitii ce nu fac cinste oraşului nostru  si nu vreau să  cred că cele exprimate in carte sunt impărtăşite de toată populaţia maghiară din Carei.

Am reusit cu greu să termin de citit conţinutul volumului ,datorită celor lecturate si am să vă supun atentiei câteva pasaje care mi se par mai relevante in sprijinul celor afirmate de mine ca apoi să vă puteţi pronunţa şi voi”.

Acestea au fost cuvintele cu care consilierul  Adrian Bucureştean  a abordat punctul Diverse din cadrul sedintei extraordinare din data de 11 februarie 2013.

Vizibil emotionat,acesta a supus atentiei consilierilor prezenti derapajul de la normalitatea  relaţiilor interetnice dintr-un stat membru al UE,dintr-un oraş multietnic,datorat  publicării de către Asociaţia Culturală Nagykarolyi es Videke (România), reprezentată de Gabriella Venig şi a Asociaţiei  Szatmar Kozhasznu Egyesulet, a unui aşa numit ghid turistic( de 585 pagini) -intitulat “Traseul legendelor sătmărene” ca urmare a accesării unui proiect transfrontalier “Două ţări, un scop, succes comun” – Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România, 2007 – 2013, în ediţie quadrilingă: maghiară , română, engleză şi germană, in valoare de 100.000 de euro.

Proiectul a fost implementat de Asociaţia Szatmar Kozhasznu Egyesulet (Ungaria), prin liderul de proiect Valentin Varga, coordonatori  dr. Szórádi Sándor şi Koncz Nóra  şi Asociaţia Culturală “Carei şi împrejurimile”/ Nagykarolyi es Videke (România), reprezentată de Gabriella Venig.

In interpelarea sa la adresa primarului Kovacs ,consilierul Bucurestean  face cunoscut faptul că a apelat  si la un material constatator al prof. univ. dr. Doru Radosav,pus la dispozitie de institutia Prefectului,referitor la aceiaşi  tipăritură,material citit in faţa celor prezenţi.

Astfel,aflăm că acest ghid a fost pus sub deviza menţionată pe prima copertă, şi anume, „Două ţări, un scop, succes comun!”.

“Bunele intenţii şi emblematica europeană, teza „transfrontalieră” a celor două ţări care au un scop şi un succes comun sunt eligibile, câştigătoare în competiţiile de finanţare europene. Acest aspect, dar tot în aparenţă, este dat de convergenţa proiectului Ghidului turistic cu principiile şi proiectele generale europene care prin actele fondatoare „Carta Drepturilor Omului” şi „Tratatul de la Lisabona” consfinţesc cultivarea armoniei şi interzicerea discriminării (art. 21/ I din Carta Drepturilor Omului) şi a promovării respectului între popoare (art. 2 / V din Tratatul de la Lisabona). Este vorba de etalarea unei mize câştigătoare din toate punctele de vedere, dar mai ales din punct de vedere financiar. Altfel nu s-ar explica menţiunea de pe coperta a patra a respectivului ghid, şi anume că, „acest ghid nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene”,  prin urmare, el poate să se abată de la principiile integrative şi armonice promovate de Uniunea Europeană. Această menţiune acordă ghidului turistic publicat cu bani europeni maximă libertate în ceea ce priveşte conţinutul şi inclusiv al ideilor şi a mesajului pe care el îl transmite. Cu alte cuvinte, acest ghid, folosindu-se de un tertip rafinat şi deopotrivă periculos, enunţă principiile generoase privind respectul şi solidaritatea între popoare în formulări tipărite pe coperta I dar le abandonează pe parcursul conţinutului Ghidului, „legitimându-se” în acest sens prin formularea înscrisă pe coperta a IV-a.

În interiorul ghidului există un discurs şi un conţinut cu descrieri cultural turistice ce trimit spre o viziune exclusivistă, etnocentrică maghiară, cu reflexe ce trimit spre o xenofobie şi un şovinism pe care toţi l-am crezut îngropat sau repudiat din discursul public. Această încredere s-a consolidat după ieşirea din comunismul naţionalist, după o ieşire dintr-o istorie revanşardă şi revizionistă odată cu intrarea celor două ţări şi popoare în N.A.T.O. şi în Uniunea Europeană. Acest ghid „transfrontalier” uneşte două geografii culturale, ambele de factură maghiară şi nu una multietnică adică româno-maghiară aşa cum ar fi fost de aşteptat şi pe baza căreia se produce finanţarea Uniunii Europene. În realitate viziunea „transfrontalieră” cu care sunt păcălite finanţările europene este utilizată în mod exclusivist doar pentru un contur etnicist al acestui ghid, adică un contur maghiaro-maghiar şi nu maghiaro-român. Este o „şmecherie” sau o „învârteală” – spus mai pe înţeles – cu bani europeni pentru a reactiva o istorie trecută a naţiunii maghiare extrafrontaliere cu scopul de a întreţine în memoria colectivă o realitate politico-statală anacronică care nu este, însă, în convergenţă cu realitatea contemporană şi cu principiile Uniunii Europene.

Putem înţelege sensibilităţile acelei „magyarságom határtalan” („maghiarimea mea este fără hotare”) cultivată prin istorie şi legendă şi sensibilităţile faţă de o realitate trecută hegemonică şi exclusivistă dar, nu înţelegem cum poate fi acest aspect compatibil cu banii Uniunii Europene, organism ce promovează solidaritatea, armonia, egalitatea între popoare şi naţiunile componente proiectului european. Din acest motiv semnificaţiile conceptului de „cooperare transfrontalieră” poate trezi suspiciuni, critici şi temeri justificate în această regiune a Europei unde tezele etniciste şi exclusiviste, venite dinspre discursul identitar al naţiunii maghiare, au alimentat sau pot alimenta convulsii şi adversităţi străine de spiritul european.

Trebuie spus, în primul rând, că acest ghid din punct de vedere profesional este realizat la graniţele amatorismului. Tematica istorică, geografică, etnografică şi cultural-turistică este abordată într-o manieră superficială, cu lipsa unei documentaţii şi a unei bibliografii bine fundamentate, cu un aparat critic şi bibliografic redactat într-o manieră expeditivă (autorii nu stăpânesc tehnica citării bibliografice care face parte dintr-o cultură elementară a redactării textelor), greşeli de traducere care transmit o sintaxă agramată etc.

Capitolul de etnografie este redactat doar pe baza unui citat al etnografului Bársony István ce insinuează un mesaj şovin toxic, mai exact, sunt transmise imagini pozitive privind ţăranul maghiar „viteaz, virtuos, inteligent, ospitalier”, şvabii caracterizaţi ca „harnici şi solidari”, iar valahii, adică românii, deşi sunt un popor „paşnic”, au drept caracteristică primitivismul. Acest tip de mesaj căutat şi extras din texte irelevante profileză asupra românilor o imagine negativă şi care, în plan secundar, ierarhizează din punct de vedere cultural şi identitar populaţii superioare şi populaţii inferioare”.

La capitolul Etnografie, românii “se bucură “de două rânduri : “Vlahii erau un popor paşnic, binevoitor şi primitiv. Acest lucru se observa şi în satele lor, trăiau în case mici, dărăpănate”.

“Cronologia istorică în care nu se aminteşte nimic despre existenţa românilor la începutul evului mediu în părţile sătmărene stă sub semnul aceleiaşi tendenţiozităţi şi a viziunii exclusiv etnocentrice deşi pe această temă monografiile lui Szirmay A. şi Borovszky S. oferă suficiente date, dar se pare că exclusivismul şovin, reaua voinţă şi ignoranţa fac casă bună cu autorii acestui ghid. Momentul 1919, când „Comitatul Sătmarului a fost ocupat de valahi pe care locuitorii i-a întreţinut. Au considerat comitatul ca o moşie a lor, prefectul şi sub-prefectul au fost valahi”, stă sub semnul unui flagrant fals istoric în condiţiile în care această, aşa-zisă, ocupaţie valahă n-a fost altceva decât o reacţie a Antantei, din care făcea parte şi România, împotriva revoluţiei bolşevice maghiare conduse de Kún Béla, ce urmărea instaurarea unui regim de tip sovietic, dictatorial în Ungaria şi în teritoriile din jur, regim ce ar fi însemnat un cortegiu de crime împotriva umanităţii aşa cum s-a întâmplat în fosta Uniune Sovietică. La 1940 se menţionează că „teritoriul ocupat de români a fost eliberat”, aspect ce trimite spre o altă interpretare etnicistă şi exclusivistă în condiţiile în care teritoriul României interbelice a fost recunoscut de tratatele internaţionale de după Primul Război Mondial, după cum revenirea nord-vestului Transilvaniei la România în 1944 a fost reglementată tot de tratate internationale în conformitate cu principiile de drept internaţional care guvernează şi astăzi în Europa şi în care harta şi geografia politică stabilită atunci structurează geografia şi arhitectura politică a Uniunii Europene şi a ţărilor membre în N.A.T.O. Interpretările şi reconstituirile cuprinse în acest ghid sunt în mare parte falsuri şi trădează o viziune cu reflexe şovine, revizioniste şi revanşarde.

Sunt convins că „autori” de genul Koncz Nóra şi dr. Szórádi Sándor, care au produs acest ghid, nu reprezintă comunitatea intelectuală maghiară, ci fac parte dintre acei puţini intelectuali frustraţi, tributari unor viziuni şi sensibilităţi ce ţin de „demonia grandorii pierdute” într-o istorie ce s-a legitimat sau delegitimat prin propriile mecanisme şi deveniri. Îmi aduc aminte, în acest sens, de un citat celebru al omului politic român C. Argetoianu: „Naţionalismul integral (exclusivist, intolerant nn.) a fost puntea de salvare a tuturor neputincioşilor”.

În esenţă, ghidul este un produs superficial din punct de vedere profesional iar din punct de vedere al mesajului se află la graniţa şovinismului şi a naţionalismului îmbăţoşat şi exclusivist. Aceşti textieri, improvizaţi „transfrontalieri” ai bunului simţ al convieţuirii şi toleranţei cred că ar trebui să returneze banii Uniunii Europene. Având astfel de exemple sau precedente orice proiect „transfrontalier” elaborat în spiritul acestui ghid poate trezi suspiciuni, neîncrederi şi duşmănii ascunse spre paguba spiritului European” incheie prezentarea materialului,consilierul Bucureştean.

Având cartea in faţă,tânărul consilier  oferă detalii despre cum inteleg partenerii programului “Două ţări, un scop, un succes comun”! să trateze relaţiile interetnice precum şi istoria românilor.

Iată ce putem citi la pagina 163: “1919: în 24 aprilie comitatul Sătmarului a fost ocupat de vlahi, pe care locuitorii i-au întreţinut. Au considerat tot comitatul ca o moşie a lor, prefectul şi subprefectul au fost vlahi. Ocupaţia a durat un an.La retragere sa instaurat limba maghiară in administraţie”.

Mai încolo aflăm: “1940: În urma hotărârii de la Viena din 30 august, în 5-6 septembrie, teritoriul ocupat de români a fost eliberat, şi-a recăpătat hotarele de dinainte cu sediul la Satu Mare”.

Nu ştim cum sunt traduse textele în germană sau engleză, dar textul în limba română (sau în valahă, cum le place autorilor să spună) traducerea este una catastrofală, făcută probabil cu Google Translator.Nici nu mai vorbim de regulile gramaticale.

“Interventia mea de astăzi nu are ca scop invrăjbirea celor două popoare cum incearcă autorii cărţii ci o condamnare colectivă şi de către români si de către maghiari a acestor practici,adevărate mizerii.Doresc să dau ocazia astăzi preşedintelui UDMR Carei care este  primarul Kovacs Eugen  si colegilor consilieri care doresc,să se delimiteze de această aparitie şi să  condamne cele apărute,afirmându-si solidaritatea cu românii care se pot simţi jigniţi” afirmă la final Adrian Bucureştean.

Primul care şi-a exprimat opinia referitor la cele semnalate a fost primarul Kovacs:”Am vorbit cu istoricii de dincolo si cred că au făcut un lucru nefericit dar aţi făcut atâta caz din această carte că faceţi mai mult rău decât bine.Să aşteptaţi acum ca să condamnăm cartea mi se pare forţat”.

Părerea Gabriellei Venig,consilier UDMR Carei şi reprezentant al Asociaţiei Culturale Nagykarolyi es Videke a fost exprimată printr-o intrebare.”Dvs cum ati proceda acum in locul nostru? Nu e finanţarea noastră.Broşurile noastre nu conţin jigniri.Cei de dincolo au fost leaderii de proiect,noi nu am ştiu ce fac.Nu vreau să ne cerem scuze pentru lucrarea lor”.

Deşi subiectul a fost unul mai mult decât delicat,mai ales că cele doua formaţiuni care alcătuiesc consiliul local sunt formate din persoane ce aparţin celor trei etnii la care se face referire in lucrare,discutiile au fost echilibrate chiar dacă cele exprimate nu au fost mereu in spiritul adevărului care deranjează când este făcut public.

Au avut interventii si consilierii Alina Mocanu,Dan Bontea si Ilie Ciută care a sesizat si aspectul promovării acestei cărţi in pofida falsurilor istorice ce le conţine.

Vă rog să luati in calcul si faptul că ati impărţit această carte,şi o împărţiţi în continuare, in toate mediile si cu toate ocaziile.Chiar şi copilul meu a primit o astfel de carte la şcoală ca premiu iar când a cerut  lămuriri despre cele citite am fost nevoit să ii spun că  a fost scrisă de minţi bolnave.Răspunsul la intrebarea consilierei partener de proiect,Venig,e simplu.dacă sunt partener cu cineva si constat că nu sunt de acord cu cele scrise nu imi asociez numele cu ei in continuare.Am făcut o sesizare la Prefectură şi legat de situaţia creată la depunerea capsulei  timpului la obiectivul Teatru,când a fost prezent numai staff- ul UDMR fără ca vreun consilier local să fie invitat.Nu aţi dat nici răspuns si nici motivatie pentru gestul făcut atunci”.

Legat de aşa zisul ghid-turistic“Traseul legendelor sătmărene”,mentionăm că la această oră există demersuri al Prefecturii către trei ministere( M.Culturii,MAE şi M.Dezvoltării Regionale) precum şi  de către europarlamentarul Ioan Mircea-Paşcu la adresa Comisiei Europene pentru a se returna sumele alocate apariţiei cărţii şi a se lua măsurile de rigoare impotriva celor ce se fac vinovaţi de promovarea falsurilor istorice şi a jignirilor adresate etnicilor  români.

În respectivul ghid,imaginile de la sfârşit ,cuprinse la capitolul Ilustraţii fotografice,conţin denumirea localităţilor ilustrate ( Petreşti, Căpleni, Carei,Satu Mare,etc.)  doar în limba maghiară,derutând astfel cititorii care nu o cunosc.

Deşi consiliera  Venig a menţionat că broşurile editate de asociatia pe care o reprezinta nu conţin jigniri,a uitat în schimb să menţioneze că pe parcursul întregului judeţ Satu Mare nu a fost găsită nici o legendă românească sau un obiectiv românesc demn de a fi menţionat in lucrare.

 

 

comentarii

de Horia Mărieș la 17 februarie 2013 - 03:25

Ghidul, care poate fi văzut și pe Internet în cele patru limbi și în întreaga lui splendoare este o maculatură abjectă de cea mai joasă speță, și asta din absolut toate punctele de vedere.

Kovács și Vénig n-o sa-si ceara scuze niciodată fiindcă lor le lipseste prin definiție bunul simt. Nu vedeti ca nici explicatii nu sunt în stare să dea? Se fac că nu înșeleg nimic (lucru cu care sunt de acord) și neagă că ar fi mâncat usturoi. Cică „noi n-am știut nimic, toată treaba asta murdară au făcut-o cei de dincolo de graniță, care, nu-i așa?, sunt niște tâmpiți”.

Dar banii comunității europene (partea care a revenit Nagykárolfalva din proiect) ați știut să-i băgați în buzunar stimabili Kovács și Vénig? Aud?

Nu știu ce va face Prefectura (ar fi trebuit să facă deja ceva) dar hârtia igienică numită broșură ar trebui să fie retrasă imediat de pe piața. În rest, vorba celui ce scrie comentariul de mai sus: kapjátokbe! (la 17 Febr. 2013 – 00:06)

de Horia Mărieș la 17 februarie 2013 - 03:56

Bănuiesc că doamna Gabriella Vénig o să ne spună acum că nici de treaba asta n-a auzit în toată viața ei:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S4tVSzxFxPc

(Uploaded on May 14, 2011. Szatmári Legendák útja elnevezésű tematikus útvonal kialakítására és ennek népszerűsítésére nyert pályázati támogatást a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület és a határon túli Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület.)

Nici nu m-ar mira, mai ales fiindcă atunci când face referire la lucrurile notabile din Carei, partenerul de proiect al dânsei, Varga Valentin, de la Szatmár Leader Közhasznú Egyesület se referă doar la „boszorkányok”.

Chiar așa impresie defavorabilă i-ați făcut pe parcursul colaborării, stimată doamnă consilier?

de Horia Mărieș la 17 februarie 2013 - 06:03

frissujsag….Vénig Gabriella, a projekt nagykárolyi felelőse elmondta, hogy… elkezdték szórni , … egy 600 oldalas, négynyelvű (magyar, román, angol, német) útikönyvet.

de Horia Mărieș la 17 februarie 2013 - 08:58

Am studiat putin preocupările Szatmár Leader Közhasznú Egyesület.

Nu sunt băieți proști de loc. Și-au croit un business serios din posibilitatea de a asista pe alții (mai fraieri) în diverse proiecte cu care să se acceseze fonduri europene. Un fel de SRL specializat pe treaba asta. Cred că asta a fost afacerea și în cazul “Traseul legendelor sătmărene”. Băieții au pornit afacerea, au chitit un partener din Carei pe care l-au pus acolo ca pe o momâie din paie și care chiar n-a făcut nimic doar a încasat niște bănuți (câteva zeci de mii de euro), au angajat niște scribi, cică specialiști, cică doctori și au încasat banii de la CE. Doar că scribii angajați,și anume ăia ca „autorii” de genul Koncz Nóra şi dr. Szórádi Sándor, n-au fost nici ei scribi, ci au fost niște farsori.

In plus, nimeni de pe partea noatră a graniței, nimeni de la a határon túli Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület care trebuia sa supervizeze cât de cât calitatea măzgăliturilor, măcar pe cea a treducerii din maghiară în română dacă la mai mult nu-i duce capul, n-a făcut nimic.

Fiindcă și ăștia de la Kulturális Egyesület sunt niște anaß!

de othilia la 17 februarie 2013 - 16:53

Felicitari domnului Adrian Bucurestean si celorlalti consiliei romani care isi fac datoria fata de Tara si fata de Adevar.
Pana cand romanii vor fi umiliti si vor tacea cand se comite o nedreptate?
De de sa ne temem a ne spune opinia si a ne arata dragostea de neam la noi in tara? De ce suntem comozi si nu ni se misca inima cand este vorba de istoria si sacrificiile inaintasilor nostri? Cu tot respectul pentru vecinul meu sau fratele meu maghiar dar mai prieten imi este ADEVARUL iar cine greseste trebuie sa-si asume…si sa plateasca!
Dumnezeu nu doarme dar ne spune’NU VA TEMETI!’

de NaeIpingescu la 17 februarie 2013 - 17:49

Si dai
si dai
si lupta…
Falitii nosti

de profesor la 18 februarie 2013 - 08:28

Ce pretentii poate avea de la domnu primar autorul articolului despre Toleranta cand toti cei din jurul lui incita la extremism, jignesc si se cred rasa superioara uitand ca traiesc de fapt pe banii Guvernului roman dar nu refuza nici fonduri UE.
Tocmai consilierul personal al primarului si unul din consilierii sai de la UDMR CAREI sunt implicati in toate aceste tiparituri care mustesc de sovinism si rele intentii.
Unde este buna intelegere dintre etnii pe care in campania electorala o tot promova candidatul de primar/?
Nici cu cartea in fata nu recunoaste ca promoveaza extremismul prin consilierii sai si mai si spune ca i se pare fortat sa condamne asemenea atitudini.Ce fel de crestin e specimenul asta?

de Horia Mărieș la 18 februarie 2013 - 08:42

@profesor la 18 February 2013 – 08:28

Î: Ce fel de creștin e specimenul asta?
R: Nu este. E păgân. Ghiaur. Pogány.

Definiția din limba maghiară a cuvântului păgân sună cam așa: A „pogány” szó a latin paganus-ból származik, amely kezdetben „vidéken lakó”-t, falusit jelentett (a pagus, azaz „vidék”, „falu” szóból). A magyarba a szó – akárcsak az ugyancsak a paganusból származó „paraszt” szavunk a pogan, poganin alakok révén.

Spus mai pe românește, dacă este un pogány = paraszt, înseamnă că este un țăran, dar în sensul de ***necioplit***.

de willy la 18 februarie 2013 - 08:49

dati pace la jenobacsi si nu tot criticati ca nu vrea sa ajunga iar falit si trebe strange la el multi bani sa poate sa plateste taxele si impozitele pentru care are salarul taiat

de Horia Mărieș la 18 februarie 2013 - 09:10

@willy la 18 February 2013 – 08:49

Nu-l criticăm, Doamne ferește, îi facem laudatio, panegiric, πανηγυρικός, îl elogiem. PANEGÍRIC s.n. 1. Discurs la vechii greci și la romani în care se elogiau sau se aduceau laude unei persoane însemnate. 2. Elogiu, laudă. ♦ Tămâiere, laudă exagerată și nemeritată, lingușitoare. [fr. panégyrique, lat. panegyricus, cf. gr. panegyris]. A panegyricus emelkedett hangvételű ünnepi beszéd, amelyet közönség előtt tartanak.

Zilnic dacă se poate.

de erna la 18 februarie 2013 - 09:14

daca tot il laudati nu se poate sa il luati la bucuresti cu dvs. ca sa mai ramanem si noi cu ceva din orasul nostru ca pe ce pune mana asta prafu se alege!!!!!!

de Rica Venturiano la 18 februarie 2013 - 10:15

onorabile,
stimabile,
….>………
Racnetul Carpatilor
venerabile,a fost un ziar–
se discuta politica la
gradina Iunion

de Horia Mărieș la 18 februarie 2013 - 11:20

@erna la 18 February 2013 – 09:14

La ultima vizită a lui Hun’ör în oraș, pe 3 februarie, cu ocazia evenimentului sângeros de böllérverseny (atunci când au fost sacrificați doar 50 porci care însă au încăput toți până la urmă în potbagajul unui Renault de-al Fundaţiei Centrul de Promovarea Turismului Cultural grof Karoly, asta fiindcă toți caii din oraș és vidéke s-au exportat deja de f. mult timp în Anglia pe post de hamburgheri), l-am rugat pe șeful național să-l promoveze pe primaș în niscaiva funcție înaltă RMDSZ pe la județ, că tot a ieșit recent din politichie Csehi Árpád.

Mi s-a răspuns că deși cei din Szövetség țin mult la el fiindcă are faima de cel mai performant primaș da-al UDMR-ului din țară, fiindcă au îngropat împreună recent până și o cap’sulă a timpului, nu poate scăpa de el deocamdată Careiul prin promovare, fiindcă mai trebuie lăsat să termine măcar alea 4 primare. adică alea cu scrisul și cu cititul.

Pe urmă însă, șansele sunt foarte mari, fiindcă actualul ales al Careiului, deputatul Erdei István este la al n-lea mandat și, așa cum este și normal, și-a făcut deja plinul. Ba chiar dă deja pe afară.

Pe scurt, la viitoarele alegeri parlamentare primașul va fi lansat pe o orbită de deputat din parte UDMR și orașul va scăpa (în sfârșit) definitiv de el.

În schimb, bucureștenii îl vor așteapta cu nerăbdare. S-a vorbit deja cu cele de pe centură și ele au dat garanții scrise că o să-l primească cu brațele deschise.

de Tiberiu Vanca la 18 februarie 2013 - 13:46

Tiberiu Vanca
Să nu ne mirăm! Sunt vicleni în timp ce noi românii mizând pe bună credinţă stăm cu braţele încrucişate şi în loc să facem ce s-ar impune ne minunăm. La obiect.Murdăria titrată „Traseul legendelor sătmărene”, pentru că aşa ceva este, o poartă instituţional. Cărăuşii acestora sunt „Asociaţia Culturală (!?)Nagy Karoly es videke” şi „Asociaţia Szatmar Kozhazun Egysulet”.Ce bine ne-ar prinde nouă să zicem o :”Asociaţie pentru monitorizarea manifestărilor xenofobe şi şovine” cu ajutorul căreia să atacăm fapta Gabrielei Vening , a lui Valentin Varga, ;Szaradi Şandor şi Koncz Nora atât la Asociaţia Naţională de luptă împotriva discriminăîrii şi la parchetele competente pentru activităţi de defăimare şi destructurare, şi liniar toate actele discriminatorii, şovine şi xenofobe ce se produc în zonă. Dacă asociaţia numită nu va fi competentă în legătură cu cetăţenii străini, nu acelaş lucru se va întâmpla cu cetăţeanca română implicată, în timp ce parchetul seizat este competent şi în raport cu cetăţenii străini, autori sau complici la stabilirea daunelor produse. Iar acestea privesc fondurile europene, pe de o parte, la care se adaugă daunele grave privind ofensele aduse etniei române. Prin mijlocirea unui instrument instituţional puteam foarte bine să-l determinăm la circumspecţie şi pe prefectul de Satu Mare, care doarme în fotoliul său de demnitar în raport, să-i zicem cu informaţia privind discriminarea produsă la evenimentul privind îngroparea capsulei timpului, şi alte asemena informaţii pe care din comoditate, din frică su din complicitate cu autorii refuză sau întârzie să le lucreze.

de Horia Mărieș la 24 februarie 2013 - 16:57

Boros Erno face din nou valuri în ultimul număr (nr. 8, 21 febr. 2013) al ziarului săptămânal ce apare in limba maghiară. Incearcă tipul prin toate mijloacele posibile să ne amețească pentru ca să-și scoată basma curată stăpânul (șeful) în urma scandalului iscat de apariția ghidului turistic cel mult blamat și intitulat „Traseul legendelor sătmărene”.

Autorul editorialului povestește în context și despre conferințele de presă susținute de senatorul PSD Valer Marian respectiv de deputatul UDMR Erdei D. István în legătură cu acest subiect, dar eu nu mă voi lega prea mult de afirmațiile făcute de cei doi, fiindcă oamenii ăștia mari în funcții oricum numai de diverse tromboane și diversiuni ațâțător-naționaliste sunt buni, iar de altceva ioc. Părerea și experiența lor despre viața cea de toate zilele nu valorează în ochii mei nici măcar cât o ceapă degerată, ei oricum trăiesc în sfere politicianiste mult prea înalte ca să le înțeleg. Ambii.

Însă, îi dau crezare deputatului UDMR Erdei D. István atunci când spune că „a szerzők között nem szerepel egy magyar nemzetiségű polgármester sem”. Noi nu l-am bănuit niciodată pe primaș că ar fi unul dintre „autori”. Ca să fii „autor” trebuie totuși să știi să te exprimi și să știi să scrii. E cât se poate de clar pentru noi, Kovacs Jeno nu se va putea face niciodată vinovat de aceste două păcate.

Nu este vinovată nici consilierul local Venig Gabriella, ea neagă în continuare orice amestec, nu ea a incasat banii europeni nemunciti, câteva zeci de mii de euro, în numele asociatiei culturale Nagyka es Videke.

Idem, Boros Erno, desi recunoaste că textul ghidului conține multe măgării la adresa românilor și deși este bine cunoscut faptul că ăsta este de fapt stilul lui săptămânal de lucru, se jură că n-are nici in clin nici în mânecă cu ghidul. Așa o fi, trebuie să-l credem pe cuvânt, el nu este în fond și la urma urmei decât redactorul șef al publicației săptâmânale finanțată prin intermediul asociației culturale Nagyka & V, ziar la care Venig Gabriella este administrator.
Deci, mizeria aia e ghid, finanțată din bani europeni, a finanțat cu zeci de mii de euro o asociație culturală care finanțează la rândul ei ziarul unui partid, ziarul UDMR-ului, la care președinte pe plan local este Kovacs Jeno. Iar Boros Erno este consilierul în domeniul comunicării al primașului Kovacs Jeno.

Tragem linie si concluzionăm: nici Kovacs, nici Venig, nici Boros n-au absolut nici o vină.

Păcat că nu sunt hacker, că aș face zob urgent site-ul ăla http://www.szatmarilegendak.hu/szatmari_legendak_rom.htm pe care încă se mai lăfăie insalubrul text.

Se pricepe careva?

Sau dacă Kovacs Jeno tot se jură că nu fură, deși l-am prins cu rața-n gură, de ce nu dă el ordin slujbașilor săi fidea să desființeze site-ul respectiv?

Dar prefectul județului Satu Mare oare ce păzește?

Poate prinde senatorul PSD Valer Marian ideea asta și poate face el puțină ordine pe web, că văd că se pricepe bine la făcut ordine prin piețele județului. Ce mi-e un web, ce mi-e o piață.

de gyuri la 3 aprilie 2013 - 22:12

rusine pentru acesti oameni sa le fie.
ei fac de ras pe toti ungurii si spun ca noi credem ca si ei.
pana nu venit jeno nu au fost asa probleme cu ungurii si romanii si am putut sa vorbim unul cu altul fara sa certam.
acest om vrea sa aduca razboiul in carei dar noi spunem sa mearga el de unde a venit si sa lase pe noi in pace!

Raspunsuri

Lasati un comentariu