6 balastiere şi 11 pescării pe raza judeţului

• publicat la: 26 March 2013
6 balastiere şi 11 pescării pe raza judeţului

Având în vedere controalele care urmează să se realizeze în vederea verificării salubrizării cursurilor de apă pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor pe raza județului Satu Mare, Instituția Prefectului a realizat o centralizare a tuturor apelor , stătătoare și curgătoare, de pe raza fiecărei unități administrative în parte și a modului în care acestea sunt gestionate.

După centralizarea datelor primite de la primării , precum și de la SGA și ANIF Satu Mare rezultă că în județul Satu Mare există :

  • 69 de lacuri și baraje aflate atât în propietate publică cât și în proprietate privată , respectiv 33 în public și 36 în privat. Dintre acestea 6 au destinația de balastiere și 11 de pescării ( 5 publice și 6 private );
  • 3 mari cursuri apă , respectiv râurile Tur, Someș și Crasna precum și o rețea întinsă de afluenți a acestora – administrate de SGA Satu Mare;
  • 5500 km de canale administrate în totalitate de către ANIF Satu Mare;
  • Fiecare UAT în parte deține propria rețea de canale și șanțuri marginale.

Pentru a preîntâmpina producerea unor situații de urgență datorate de neasigurarea secțiunilor de scurgere a apelor, în fiecare an Instituția Prefectului și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență reamintește instituțiilor cu atribuții în domeniu precum și primăriilor obligativitatea derulării programelor de întreținere, curățare și igienizare ( decolmatarea atunci când se impune)  a cursurilor de apă, canalelor și șanțurilor.

Din raportările primite de la primării reiese faptul că mai mult de jumatate dintre acestea , respectiv 34, și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 515/2002. În cazul a 22 de primării lucrările sunt în desfășurare iar în cazul a 9 primării nu s-au efectuat aceste lucrări datorită lipsei de fonduri.

Primăriile care la această dată desfășoară activitatea de întreținere, curățare și igienizare (decolmatarea atunci când se impune)  a cursurilor de apă, canalelor și șanțurilor  sunt următoarele: Satu Mare, Carei, Livada, Negrești Oaș, Tășnad, Acâș, Agriș, Apa, Batarci, Bârsău, Botiz, Căuaș, Cehal, Culciu, Halmeu, Medieșu Aurit, Pișcolt, Racșa, Socond, Urziceni, Valea Vinului, Vama.

Primăriile care nu au realizat aceste lucrări din lipsă de fonduri sunt următoarele: Beltiug, Bogdand, Călinești Oaș, Cămârzana, Certeze, Ciumești, Gherța  Mică, Micula, Pir.

După cum reaminteam și anterior în perioada următoare se va realiza controlul anual de verificare a salubrizării cursurilor de apă, opturări de canale și șanțuri care împiedică scurgerea apelor. În acest sens a fost emis Ordinul Prefectului privind verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă. Activitatea comisiei se va desfășura pe o perioadă de o lună, se vor constitui pentru operativitate prin nominalizare zilnică mai multe echipe de control care vor verifica și veridicitatea informațiilor transmise de către primării Instituției Prefectului.

Se va avea în vedere verificarea tuturor acumulărilor, incluzând și pe cele nepermanente precum și a înregistrării și declarării acestor acumulări.

Sperăm ca în timp ce realizăm tematica de control stabilită prin acest ordin să identificăm sau nu în teren ( asta în cazul în care se respectă legislația în vigoare) și încălcări ale OUG nr.195/2005 privind protecția mediului , modificată și aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a preîntâmpina încălcarea prevederilor din legislația amintită anterior s-a întocmit o circulară către toți primarii în calitatea lor de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență.

 

Lasati un comentariu