43 de acţiuni declanşate de Comisia Europeană împotriva României

• publicat la: 25 April 2013
43 de acţiuni declanşate de Comisia Europeană împotriva României

Comisia Europeană (Comisia) a adoptat astăzi 25 aprilie 2013 mai multe decizii cu privire la acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures) referitoare la România.

Comisia a clasat:

-          cauza 2010/4081 privind tratamentul în materie de TVA prevăzut de legislaţia din România pentru prestarea gratuită de servicii de către o persoană impozabilă în cadrul activităţii sale economice,

-          cauza 2012/4032 referitoare la aplicarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum şi

-          cauza 2012/4000 privind neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2010/73/UE de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Colegiului Comisarilor a decis:

-         declanşarea a două noi acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul pescuitului (cauza 2012/2132 pentru nerespectarea normelor UE referitoare la schimbul electronic direct de informaţii relevante cu alte state membre şi cauza 2013/2043 pentru nerespectarea prevederilor dreptului UE în legătură cu arestarea de către autorităţile române a unei nave de pescuit navigând sub pavilion bulgar),

-         continuarea unei acţiuni declanşate în domeniul mediului prin transmiterea unei puneri în întârziere suplimentare (cauza 2012/2007 pentru aplicarea greşită a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri) şi

-         transmiterea unui aviz motivat pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2010/65/UE privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE (cauza 2012/0307).

Apărarea statului român în aceste cauze va fi construită sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Din momentul primirii punerilor în întârziere şi a avizului motivat, autorităţile române au la dispoziţie un termen de 2 luni pentru a stabili poziţia României şi pentru a transmite un răspuns instituţiei UE.

În prezent, sunt în curs 43 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României. Dintre acestea, 29 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 14 vizează necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.

comunicat MAE

Lasati un comentariu