Final de campanie iniţiată de Poliţia Română

• publicat la: 25 April 2013
Final de campanie iniţiată de Poliţia Română

Campania Nu lăsa violenţa să te transforme în infractor! a fost iniţiată de Poliţia Română şi lansată în luna octombrie 2012 la  nivel naţional, urmând a se desfăşura pe parcursul a 6 luni.

Scopul acestei campanii a fost acela de reducere a riscului de implicare a elevilor de liceu în acte de violenţă, în special, şi în acte infracţionale, în general. Publicul ţintă a fost stabilit la nivelul elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 15-17 ani, 20 000 de elevi din România urmând a beneficia de informaţii. Practic, în fiecare judeţ, poliţiştii ar fi trebuit să selecţioneze un liceu în care să aibă loc întâlniri cu aproximativ 500 de elevi.

Cum s-a desfăşurat campania în judeţul Satu Mare?                       

Campania a fost lansată oficial în 5 noiembrie 2012, la Colegiuş   Economic Gheorghe Dragoş din Satu Mare în prezenţa jurnaliştilor locali.

Încă de la începutul campaniei, poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, cei care au coordonat întreaga activitate, şi-au propus să depăşească numărul de elevi programat şi să desfăşoare activităţi în mai multe unităţi de învăţământ din judeţ, cu atât mai mult cu cât campania a beneficiat de un film educativ de mare impact, realizat special în acest scop. Filmul, intitulat sugestiv Cheia e la tine!, prezintă poveştile de viaţă ale unor deţinuţi minori aflaţi în Penitenciarul pentru minori şi tineri din Craiova, respectiv în Penitenciarul pentru femei Târgşor şi a constituit baza discuţiilor dintre poliţiştii implicaţi în proiect şi elevi, discuţii care au atins subiecte cum sunt: cele mai frecvente infracţiuni comise de minori, factorii de risc infracţional, cum sunt abandonul şcolar, asocierea cu persoane cu comportament delincvent, tendinţa de a ieşi în evidenţă cu orice preţ, modele comportamentale pozitive, nonviolente, sugerate în film de mari campioni români: Lucian Bute şi Andreea Răducan.

            Activităţile de prevenire proiectate iniţial pentru  a fi desfăşurate în mediul liceal, au fost extinse şi în şcolile gimnaziale la solicitarea cadrelor didactice şi a poliţiştilor de proximitate responsabili de unităţile şcolare. Totodată, poliţiştii de prevenire au elaborat şi susţinut un modul al acestei campanii dedicat copiilor aflaţi în situaţii de risc delincvenţial ridicat, aflaţi în centre de plasament şi case de tip familial.            

Rezultatele campaniei

Pe parcursul celor 5 luni, în care s-au desfăşurat efectiv activităţile preventive din campania Nu lăsa violenţa să te transforme în infractor!, s-a reuşit atingerea unor cifre record pentru o campanie desfăşurată la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, astfel:

17 unităţi de învăţământ în care poliţiştii au organizat activităţi preventive din care:

                         - 12 licee 5 şcoli gimnaziale;

6 unităţi de ocrotire a copilului, din care:

  -2 centre de plasament (Satu Mare şi Halmeu) şi 4 case de tip familial  (Tăşnad, Răteşti, Borleşti şi Oar);

 -     51 de activităţi organizate la care au participat :

   - 64 de clase de elevi.

 Beneficiari direcţi:

2133 de beneficiari, din care:

 - 2011 elevi  din care

    -92 copii instituţionalizaţi

   - 101 cadre didactice

 - 21 de angajaţi ai unităţilor de ocrotire.

Printre punctele tari ale campaniei remarcăm:

- Număr record de beneficiari direcţi într-o campanie desfăşurată de IPJ Satu Mare: 2133, ţinta propusă, de 500 de elevi, fiind depăşită de 4 ori;

 - Activităţile de prevenire au fost desfăşurate în aproape toate oraşele din judeţ ( Satu Mare, Carei, Tăşnad, Livada, Ardud) precum şi în mediul rural, în case de tip familial ( Halmeu, Răteşti, Borleşti şi Oar);

- Dezvoltarea unui modul propriu al campaniei având ca public ţintă copiii instituţionalizaţi, o categorie cu risc infracţional crescut, 92 de copii şi 21 de angajaţi ai unităţilor de ocrotire beneficiind de informaţii elocvente din partea a 10 poliţişti implicaţi în susţinerea acestor întâlniri;

- Extinderea activităţilor de prevenire a violenţei şi în şcoli gimnaziale, în special la clasele terminale, în care există elevi cu tendinţe delincvenţiale ori comportamente dezadaptative;

- Majoritatea acţiunilor au fost realizate sub forma întâlnirilor la clase, respectiv în casele de tip familial, în grupuri mici şi mijlocii, permiţând interacţiunea directă dintre poliţişti şi elevi şi adaptarea discursului la nevoile şi nivelul de înţelegere al participanţilor;

- Ca o premieră, activităţile preventive organizate la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă au vizat şi categorii de elevi cu deficienţe mintale şi cu tulburări de comportament, ce prezintă un risc crescut de comitere a unor infracţiuni de tip violent.

- Aprecieri exclusiv pozitive din partea beneficiarilor, cât şi a mass mediei locale;

- Susţinerea mass mediei locale prin prezenţa la acţiuni şi prin promovarea majorităţii activităţilor realizate;

Implicarea unui număr mare de poliţişti în activităţile de prevenire a delincvenţei juvenile (23 de poliţişti) aparţinând unor formaţiuni diferite: poliţişti de prevenire, poliţişti de proximitate din cadrul Poliţiilor municipale şi orăşeneşti, precum şi poliţişti de ordine publică  aparţinând Posturilor comunale de poliţie şi Secţiilor Rurale de pe raza unităţilor unde s-au desfăşurat acţiunile.

Întrucât prevenirea delincvenţei juvenile este o prioritate permanentă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, campania Nu lăsa violenţa să te transforme în infractor! a constituit un bun prilej pentru poliţişti de a interacţiona cu elevii, de a-i cunoaşte,  de a încerca să-i convingă prin argumente logice şi pertinente să facă alegeri corecte, care să-i conducă spre ţintele pe care şi le-au propus în viaţă, dar mai ales să nu aleagă calea violenţei şi a infracţiunii, chiar dacă la un moment dat pare tentantă, întrucât această opţiune îi poate conduce la pierderea celui mai de preţ dar: libertatea.

Lasati un comentariu