Se constituie comisia locală pentru inventarierea terenurilor la fiecare primărie

• publicat la: 4 iunie 2013
Se constituie comisia locală pentru inventarierea terenurilor la fiecare primărie

În data de 4 iunie, prefectul Eugeniu Avram a convocat o şedinţă cu participarea reprezentanţilor tuturor instituţiilor implicate în aplicarea dispoziţiilor Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Prefectul a ţinut să se asigure că la nivelul tuturor instituţiile judeţene care au responsabilităţi se cunosc deja prevederile cuprinse în legea respectivă şi că sunt pregătite pentru a pune în aplicare măsurile stabilite de aceasta.

            Dispoziţiile Legii 165/2013 se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

            Potrivit articolului 5, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, comisia locală pentru inventarierea terenurilor. În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia întocmeşte, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Potrivit articolului 7, aliniatul 1, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisia judeţeană de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.

Dispoziţiile aliniatului 1 nu sunt aplicabile în cazul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Prefectul Eugeniu Avram a insistat asupra necesităţii respectării tuturor obligaţiilor ce revin autorităţilor şi instituţiilor implicate şi a termenelor,  a cerut în mod imperativ să fie luate toate măsurile pentru aplicarea în mod corect şi transparent a dispoziţiilor legale, pentru ca spiritul şi litera legii să se regăsească în transpunerera în practică a principiilor care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de Legea 165/2013.

comentarii

de GHEORGHE ION la 14 ianuarie 2015 - 16:09

Buna ziua as dori un raspuns -cu privire la un Titlu de proprietate -ce cuprinde o suprafata de teren agricol pe care lam introdus in masa succesorala in urma decesului tatalui meu dar in instanta sa luat in seama o adresa primita de la o arhiva statistica recensamintului din 1941 situatia bunicului meu si prin prezumtie sa constatat ca lar fi inzestrat pe tata cu suprafata de teren si deci urmare se considera bun propriu si nu bun comun cu mama supravetuitoarecu toate ca de la Comisia Locala Fond Funciar am primit declaratii de introducere a suprafetei de teren in 1951 conform Anexei a2 ca fiind cap de familie si nu sa eliberat Anexa 3 din care conform metodologiei de aplicarea Legii Fond Funcia ar fi reesit ca este mostenitor al acestui teren de la bunicul meu cu ceilalti 4 frati-Intrebarea este-EBUN COMUN SAU BUN PROPRIU .

Lasati un comentariu