6 rezervaţii naturale în judeţ

• publicat la: 25 iulie 2013
6 rezervaţii naturale în judeţ

În Monitorul Oficial nr. 441/19.07.2013 s-a publicat Ordinul MMSC nr. 1.470/12.06.2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate. În anexa  acestui ordin se prezintă modul de atribuire în administrare sau în custodie a ariilor naturale protejate. Anual se organizează două sesiuni de atribuire, câte una în fiecare semestru. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate responsabilă, va afişa pe pagina proprie de internet (www.mmediu.ro) anunţul de lansare a sesiunii de atribuire precum şi ariile naturale protejate de interes naţional sau comunitar care se dau în administrare sau în custodie.

Sunt prezentate etapele sesiunii de atribuire în administrare sau în custodie, conţinutul dosarului de candidatură, fişele de punctaj, modelul contractului de administrare şi a convenţiei de custodie, modelul legitimaţiilor eliberate de administrator sau custode, structura raportului anual de activitate şi modalitatea de emitere a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru planuri, proiecte şi activităţi care pot avea un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate. 

Reţeaua de arii naturale protejate din judeţul Satu Mare cuprinde 6 rezervaţii naturale de interes naţional (Tinoavele din Munţii Oaş, Râul Tur, Pădurea Urziceni, Dunele de nisip Foieni, Mlaştina Vermeş, Pădurea Runc ) şi 5 arii naturale protejate de interes comunitar (incluse în reţeaua europeană Natura 2000: situri de importanţă comunitară – ROSCI0358 Pricop- Huta – Certeze, ROSCI 0214 Râul Tur, ROSCI 020 Câmpia Careiului, ROSCI 0021 Câmpia Ierului, ROSCI 0275 Bârsău – Şomcuta şi  arii de protecţie specială avifaunistică – ROSPA 0068 Lunca inferioară a Turului şi ROSPA 0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului).

Următoarele arii naturale protejate nu au custode sau administrator: Tinoavele din Munţii Oaş, ROSCI0358 Pricop- Huta – Certeze, ROSCI 020 Câmpia Careiului, ROSCI 0021 Câmpia Ierului, ROSCI 0275 Bârsău – Şomcuta şi  aria de protecţie specială avifaunistică –   ROSPA 0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare va oferi factoriilor interesaţi, la sediu sau  prin  presa locală,  informaţii suplimentare cu privire la declanşarea sesiunii de atribuire în administrare sau în custodie .

redactia

Lasati un comentariu