Procesul diplomelor false pornit pe numele fraţilor Maghiar, mutat la Satu Mare

• publicat la: 13 august 2013
Procesul diplomelor false pornit pe numele fraţilor Maghiar, mutat la Satu Mare

Curtea de Apel Oradea a admis cererea de strămutare formulată de Teodor (Doru) Maghiar şi Adrian Maghiar, fiii fostului rector al Universităţii, Teodor Maghiar, inculpaţi în dosarul privind diplomele de licenţă false eliberate unor cetăţeni italieni la Universitatea Oradea, aflat pe rolul Judecătoriei Oradea.

Solicitarea a fost făcută de avocatul Răzvan Doseanu, care îi reprezintă pe fraţii Maghiar în proces. Acesta a invocat în faţa instanţei faptul că cei doi sunt angajaţi ai Universităţii şi fiii fostului rector, dar şi că această cauză „a fost intens mediatizată, mai mult, este implicată şi instituţia publică de învăţământ superior, Universitatea din Oradea”. Doseanu a arătat că mediatizarea în presa locală „poate avea înrâurire negativă asupra justei soluţionări a cauzei şi poate afecta condiţiile normale de desfăşurare a procesului”.

Potrivit prevederilor Codului de Procedură Penală, Curtea de Apel strămută judecarea unei cauze de la o instanţă competentă la o alta, egală în grad, din circumscripţia sa, în cazul în care imparţialitatea judecătorilor ar putea fi ştirbită „datorită împrejurărilor cauzei, duşmăniilor locale sau calităţii părţilor, când există pericol de tulburare a ordinii publice, ori când una dintre părţi are rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv printre judecători ori procurori, asistenţi judiciari sau grefierii instanţei”.

În timpul dezbaterilor, judecătoarea Mihaela Pătrăuş a solicitat Tribunalului Bihor să verifice dacă din modul de desfăşurare a procedurilor judiciare se poate reţine vreo lipsă de obiectivitate din partea judecătorului investit să soluţioneze cauza, dar în urma anchetei interne suspiciunile au fost respinse. „Nu există niciun indiciu în sensul că imparţialitatea judecătorului investit cu soluţionarea cauzei ar putea fi ştirbită datorită calităţii părţilor”, se specifică în adresa înaintată Curţii de Apel.

Cu toate acestea, în final, judecătoarea a decis să admită solicitarea fraţilor Maghiar, procesul început la Judecătoria Oradea urmând să continue la Judecătoria Satu Mare.

Potrivit sentinţei, „există anumite împrejurări, legate de calitatea petenţilor şi obiectul cauzei a cărei strămutare se cere, care pot conduce la suspiciuni ce ar putea pune sub semnul îndoielii imparţialitatea şi obiectivitatea judecătorilor acestei instanţe, care ar conduce la încălcarea dreptului la un proces echitabil, în sensul dispoziţiilor art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului”.

Fraţii Teodor Traian Maghiar şi Adrian Marius Maghiar, fiii fostului rector Teodor Maghiar, au fost trimişi în judecată la sfârşitul anului trecut în dosarul privind diplomele de licenţă false eliberate unor cetăţeni italieni.

Lui Doru Maghiar i se impută că, în calitate de rector al Universităţii, respectiv decan al Facultăţii de Medicină, a semnat şi eliberat 11 diplome de licenţă, 17 diplome de studii aprofundate, 3 certificate de absolvire studii postuniversitare şi 2 diplome de conferire a titlului de doctor în Osteopatie, atestând în fals că cetăţenii străini titulari ai acestor acte de studii au urmat şi absolvit studiile universitare sau postuniversitare deşi aceştia nu au frecventat cursurile instituţiei…continuarea pe   ebihoreanul.ro

Lasati un comentariu