Burse pentru elevii eminenţi dar fără posibilităţi financiare

• publicat la: 10 septembrie 2013
Burse pentru elevii eminenţi dar fără posibilităţi financiare

Asociația Freres Europa – Emmaus Satu Mare sprijină peste 80 de tineri aflați în dificultate din punct de vedere financiar,prin programe de educare, formare și integrare socio-profesionale. Concret,vor fi sprijiniți cu burse lunare peste 40 de elevi din judet,având rezultate școlare foarte bune, proveniți din familii defavorizate sau din centre de plasament. Această bursă le va  permite să-și continue studiile în condiții bune .

Pot aplica la concursul „Bursa Emmaus 2013” elevii din clasa a XII-a din județul Satu Mare cu rezultate școlare foarte bune, proveniți din centre de plasament sau din familii defavorizate (probleme familiale, sociale, medicale etc.), dornici să urmeze studii superioare după absolvirea clasei a XII-a într-o universitate de stat.

„ Bursa Emmaus” constă în acordarea de către Asociația Freres Europa – Emmaus Satu Mare a 2 burse lunare în valoare de 200 lei, pe durata întregului an școlar. În funcție de rezultatele obținute, bursa poate fi prelungită până la sfârșitul studiilor (masterat), iar în timpul studiilor superioare, suma poate crește în funcție de situația școlară și materială.
Beneficiarii bursei pot beneficia și de consiliere din partea asociației pentru orientarea universitară, găsirea unui stagiu practic sau a unui loc de muncă după absolvirea studiilor.

Bursierul trebuie să dovedească seriozitate și să obțină rezultate foarte bune în continuare, iar ca dovadă trebuie să aducă o copie după carnetul de note/catalogul/foia matricolă la sfârșitul fiecărui semestru.
Pentru a aplica la bursa Emmaus trebuie să descărcați de pe www.freres-europa.org formularul „Cerere Bursa Emmaus 2013”, să-l completați în format electronic și să-l trimiteți împreună cu un eseu la adresa contact@freres-europa.org până în data de 30.09.2013.

Dacă nu aveți acces la calculator, îl puteți completa de mână și să-l depuneți în cutia poștală a asociației din Satu Mare, strada Paris nr. 25 (lângă Piața Mică).
Pentru informații suplimentare,  contactati  07 48 059 142 sau contact@freres-europa.org.

Lasati un comentariu