Lansare program Artizanat şi Meşteşuguri 2013.Luni încep înscrierile

• publicat la: 22 September 2013
Lansare program Artizanat şi Meşteşuguri 2013.Luni încep înscrierile

Pe site-ul Direcţiei Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut anunţul referitor la data de lansare a programului pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

Începând cu data de 23 septembrie 2013 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere în cadrul Programului pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

 Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, prin organizarea pe o perioadă de 5 zile în Bucureşti a Târgului Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2013.

În cadrul Târgului Naţional pentru Artizanat şi Meşteşuguri beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru.

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile care au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

Produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale – sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:

- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;

- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;

- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;

- produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale.

Produsele de artă populară – sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.

Prin Program se asigură participarea gratuită la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii online în program.

Vor fi suportate şi cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (dacă este cazul) şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului, doar pentru participarea la Târg. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare şi transport, cumulat, nu va depăşi 1250 lei. În limita sumei de 1250 lei beneficiarul îşi poate deconta transportul, cazarea sau ambele cheltuieli. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1250 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Pentru înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târg se va completa online formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1), accesând linkul http://programenationale2013.aippimm.ro începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (luni, 23.09.2013), timp de 10 zile, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea celor 200 de locuri.

Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii online.

În formularul de înscriere online vor trebui completate informaţii de identificare a solicitantului, informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară, forma juridică sub care îşi desfăşoară activitatea şi tipurile de cheltuieli pentru care solicită finanţare (transport produse, transport al reprezentantului solicitantului, cazare).

Vor mai trebui încărcate minim trei fotografii cu produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate care vor fi prezentate la Târg.

Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa:

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului/

.

Lasati un comentariu