Lansarea celei de a 5-a sesiuni de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate

• publicat la: 19 septembrie 2013
Lansarea celei de a 5-a sesiuni de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de a 5 – a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.

Etapele procedurii de atribuire în administrare / custodie sunt următoarele:

• afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;

• depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;

• întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;

• afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;

• depunerea contestaţiilor;

• analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;

• aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii;

• semnarea contractului de administrare / convenţie de custodie.

În judeţul Satu Mare se va atribui în custodie situl de importanţă comunitară ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze  cu o suprafaţă de 3162 ha din care 50%  în  judeţul  Satu Mare şi  50% în judeţul Maramureş.

Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun până la data de 16.10.2013, data înregistrării la registratura sediului autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, respectiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj , aşa cum este prevăzut  la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.

La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare. Lista revizuită a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2144/12.09.2013, precum şi lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar care vor fi preluate în custodie sunt publicate pe site-ul MMSC: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/sesiunea-de-atribuire-5/

.

Lasati un comentariu