Seminar de instruire pe teme de mediu

• publicat la: 24 octombrie 2013
Seminar de instruire pe teme de mediu

Seria seminariilor de instruire şi formare profesională iniţiate de Instituţia Prefectului – judeţul Satu Mare a continuat pe tema protecţiei mediului, acestea fiind susţinute de specialişti din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare în perioada 21-23.10.2013.

Seminariile de instruire au fost adresate specialiştilor în domeniul  protecţiei mediului din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare.

În funcţie de problemele de mediu identificate la nivelul judeţului Satu Mare, pentru a fi mai eficiente aceste instruiri, organizarea lor a fost structurată pe trei zone din judeţ, astfel: în data de 21.10.2013 s-a organizat la Petreşti instruirea pentru reprezentanţii celor 25 de primării din zona Carei,din cadrul UAT Carei nefiind niciun participant.

In data de 22.10.2013 actiunea s-a tinut la ”Casa Verde” din municipiul Satu Mare pentru reprezentanţii celor 15 de primării din zona Negreşti Oaş, iar în data de 23.10.2013 pentru reprezentanţii celor 24 de primării din zona Satu Mare, tot la ”Casa Verde” – în municipiul Satu Mare.

La seminarul de instruire au participat din partea celor 65 de primării de la nivelul judeţului Satu Mare, 45 de  reprezentanţi, care vor putea activa ca responsabili de mediu în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor legii privind protecţia mediului. În aceste trei zile s-a creat o legătură directă între autoritatea de mediu şi primării,  premisă a unei colaborări eficiente în aplicarea legii. 

În cadrul seminariilor de instruire organizate de Instituţia Prefectului, Agenţia pentru Protecţia Mediului a susţinut 3 teme din următoarele domenii de interes pentru autorităţile locale: procedura de reglementare de  mediu a planurilor, proiectelor şi activităţilor – coordonată de d-na Angela Boţa – specialist din cadrul Serviciului de Avize, Acorduri, Autorizaţii, biodiversitate şi regimul ariilor naturale protejate – coordonată de d-nul Ioan Man, gestionarea deşeurilor – coordonată de d-na Ramona Mirişan, ultimii doi fiind specialişti din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu.

Acest seminar continuă seria acţiunilor propuse de Instituţia Prefectului – judeţul Satu Mare care implementează Planul de acţiune pentru anul 2013 privind creşterea calităţii furnizării serviciilor publice în judeţul Satu Mare, având ca scop modernizarea, eficientizarea şi responsabilizarea serviciului public în judeţ.

Lasati un comentariu