În Transilvania se retrocedează pământul cumpărat de România de la grofi

• publicat la: 18 noiembrie 2013
În Transilvania se retrocedează pământul cumpărat de România de la grofi

“Optanții ungurii” sunt latifundiarii maghiari din Transilvania  care după Tratatul de la Trianon au optat pentru cetățenia maghiară. Cu pământul acestora au fost împroprietărite familiile sărace transilvănene. România le-a plătit despăgubiri consistente, a cumpărat practic pământul grofilor, la prețul pieței. Statul român a renunțat la despăgubirile de război, pe care trebuia să le încaseze de la Ungaria. Țara vecină urma să plătească despăgubiri grofilor, din aceste sume. În plus, a achitat grofilor sume echivalente a 3,2 tone de aur de 24 carate. Profesorul universitar Ioan Sabău-Pop atrage atenția că retrocedările care au loc în prezent în Ardeal oferă ungurilor terenuri care au fost cumpărate de statul român. Autoritățile române trebuie să iasă din indolență și să respingă trașant revendicările fără fundament ale maghiarilor. Altfel, cu complicitatea lor, România restituie proprietăți pentru care s-au plătit deja despăgubiri grele în urma reformei agrare,mentioneaza  dcnews.ro.


Psihoza hungaristă şi superioritatea rasei maghiare din Ungaria de dinainte de Trianon a fost întreţinută şi impusă de circa 300 de familii pretinse nobiliare, oprimând foarte crunt celelalte populaţii care reprezentau circa 70% din locuitori.În fine, cei deveniţi „optanţi”, circa 200 de familii cu ramificaţiile lor, deţineau prin spoliere seculară averi imense şi în Transilvania, în principal latifundiare. La lucrările Conferinţei de Pace de la Paris care au precedat Tratatul, Guvernul Ungariei a pretins că familiile nobiliare deţin 80% din proprietăţile Transilvaniei şi sunt motorul economic al provinciei, motiv pentru care trebuie alipită Ungariei, a explicat pentru DeCe News avocatul Ioan Sabău.

Latifundiarii maghiari au fost despăgubiți pentru exproprieri, iar reforma agrară pentru Transilvania, Banat și Crișana (Legea din 28 iulie 1921), a dus la împroprietărirea fără discriminarea familiilor sărace, a orfanilor de război, veteranilor, răniților și nu numai. 
A urmat o presiune imensă și susținută a grupurilor maghiare revizioniste, o luptă dusă pe arenele diplomației internaționale pentru hrănirea visului de reîntregire a Ungariei.
Optanţii unguri, prin exponentul lor, Guvernul Ungariei, instaurat după alungarea „Ciumei Roşii” a lui Bela Kun de către armata română la 4 – 19 august 1919,  au făcut lobby şi presiuni bine concertate, ani de-a rândul, la toate forurile politice interne şi internaţionale, inclusiv în Liga Naţiunilor. Au cerut să li se aplice prin Reformă un regim preferenţial, în sensul să rămână suprafeţe mari neexpropriate cât şi cuantumul despăgubirilor la sume exorbitante pentru că ei au pierdut Transilvania şi li se cuvine un tratament privilegiat pe care l-au avut dintotdeauna.
După Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, cercurile ungureşti revizioniste pe fondul chestiunii de a manipula opinia publică mondială în problema Ungariei au demarat un mecanism procesual generalizat.  „Procesul optanţilor a fost deci o extraordinar de dibace încercare a cercurilor revizioniste de a ţine în şah opinia publică mondială timp cât mai îndelungat pe tema Ungariei, pentru a câştiga simpatia lumii pentru realizarea visurilor de refacere a Ungariei” (Onosifor Ghibu).
 
Cât a plătit România ca să răscumpere Transilvania de la grofi
De reţinut că în urma procesului „optanţilor unguri”, România a plătit în franci, aur şi coroane aur, echivalentul a 3,2 tone aur de 24 karate şi a dispus în plus ca despăgubirile de război datorate de Ungaria pentru România să fie vărsate la fondurile de despăgubiri pentru optanţii unguri.
Acest contencios a fost judiciar închis prin plata drepturilor de către România între anii 1927 – 1932. Astfel, ceea ce face Statul Român în zilele noastre, restituind încă o dată acele proprietăţi urmaşilor grofilor şi conţilor unguri este o imensă greşeală.
Greşeala provine din mai multe direcţii. Legiferarea stufoasă şi ambiguă ex. Legea nr. 247/2005, asumată prin răspunderea guvernamentală a coaliţiei de atunci, cu proiect adus în mapă din Budapesta urmată de HG nr. 890/2005 şi cauzată de eroarea politică imensă, generată de prostie sau trădare au dus la acest jaf naţional fără precedent.  În celelalte state foste socialiste, inclusiv Ungaria, nu s-a restituit nimic foştilor proprietari români.Originea greşelilor multiple, chiar cu complicităţi suspecte o găsim cu evidenţă la autorităţile administrative care „au pus în aplicare legislaţia de restituire” stufoasă şi interpretabilă.S-au dat titluri de proprietate şi hotărâri judecătoreşti de mii de hectare, de parcă ar fi fost beţe de chibrituri, fără responsabilitatea funcţiei şi fără maturitatea celor care au făcut-o, cu consecinţe negative ireparabile.
Spaţiul nu permite, dar putem exemplifica cu date şi documente ale vremii din care rezultă că Statul Român a plătit despăgubiri prin două Fonduri agrare de creanţe înfiinţate prin Protocoale internaţionale, fonduri înfiinţate în Franţa (Bâlle) şi Elveţia (Geneva). Documentele se găsesc în arhive, emană de la autorităţile de atunci, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Banca Naţională şi hotărâri ale Comisiunilor reformelor agrare din judeţe, precum şi din hotărâri ale justiţiei române şi arhiva Tribunalului de mare instanţă de la Paris (în privinţa arbitrajului cu optanţii care a avut loc la Paris).
Este necesar să se acţioneze cu rapiditate şi decisiv pentru dezvăluirea acestor documente, cercetarea arhivelor în special din străinătate, de a fi recunoscute încă odată efectele împroprietăririlor în urma Reformelor agrare din anul 1921 şi celei din 1945, aşezarea Statului Român în drepturile sale.Altminteri ne întoarcem, cel puţin în Transilvania, la fizionomia proprietăţii din secolul XIX – lea, ca şi cum în ultimele două secole nu s-ar fi întâmplat nimic.
 

Si  napocanews.ro mentioneaza despre numarul mare de solicitari de retrocedare  a  terenurilor si cladirilor din Ardeal fara verificari prealabile a autenticitatii documentelor.

Potrivit acestora,principala cale folosită pentru dobândirea ilegală de imobile din Ardeal o constituie așa-zisele retrocedări în natură, de fapt naționalizarea mascată de către Ungaria a mii de clădiri și milioane de hectare de păduri și terenuri agricole din proprietatea Poporului Român și Statului Român !

După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a acționat și a reușit să obțină despăgubiri din partea Statului Român pentru toate imobilele pe care le-a avut în proprietate Statul ungar în Ardeal, până la 1 Decembrie 1918, precum și pentru optanții unguri. Sub această denumire de optanți sunt cunoscuți acei cetățeni români de etnie ungară care, după Tratatul de la Trianon, au optat pentru cetățenia Ungariei și au părăsit România. În total au fost 367 optanți. Optanții unguri împreună cu Ungaria au depus numeroase reclamații la Societatea Națiunilor și au deschis foarte multe procese cerând despăgubiri pentru imobilele lor care au intrat în proprietatea Statului Român. La propunerea Consiliului Societății Națiunilor s-a format Tribunalul Arbitral româno-ungar de la Paris, unde a avut loc procesul optanților unguri, în perioada 1923-1930. Diferendul dintre Ungaria și România a fost bine analizat și prezentat de către Nicolae Titulescu, ministrul de Externe al României, în expunerea ținută în Consiliul Societății Națiunilor, în ziua de 5 iulie 1923. Acum 90 de ani, Nicolae Titulescu a subliniat că Ungaria pretinde “plata în aur a despăgubirilor”, iar optanții unguri puteau să-și păstreze bunurile imobile în cadrul legilor românești, dar nu au făcut-o, acceptând să fie despăgubiţi. În urma negocierilor purtate între delegația României condusă de ministrul de Externe, Nicolae Titulescu și delegația Ungariei condusă de contele Albert Appony și a Convențiilor de la Haga (din 20 ianuarie 1930) și Paris (21 aprilie 1930) s-a decis că plata despăgubirilor stabilite de Tribunalul Arbitral de la Paris se face din Fondul Agrar deschis în Elveția, la o bancă din Basel, de către Statul Român. Din acest fond au fost plătite despăgubiri uriașe către Ungaria și optanții unguri. Începând cu anul 1931 sumele destinate despăgubirilor către Ungaria și optanții unguri au fost evidențiate în
Bugetul de venituri și cheltuieli al României. După unele surse, suma despăgubirilor s-a ridicat la echivalentul a peste 100 tone aur pur (de 24 carate), iar după alți cercetători la circa 600 tone aur pur. După mai bine de 80 de ani de la plata despăgubirilor către Ungaria și optanții unguri, precum și după deschiderea arhivelor pe această temă, guvernatorul Băncii Naționale a României, președinții și premierii României, miniștrii de Finanțe și directorii S.R.I. și S.I.E., precum și mulți academicieni și istorici cunosc suma totală a plăților făcute de Poporul Român și Statul Român pentru imobilele care au aparținut Ungariei și ungurilor până în anul 1918 în Ardeal.

În perioada 1940-1944, după Diktatul de la Viena, autoritățile Statului ungar au falsificat toate cărțile funciare din Ardealul ocupat și au înscris, din nou, în proprietatea celor care au fost despăgubiți din Fondul Agrar toate imobilele pe care le-au avut în timpul Imperiul habsburgic.
După 6 martie 1945 comuniștii evrei și unguri din România nu au confiscat sau naționalizat bunurile imobile și mobile ale bisericilor maghiare, nici ale evreilor și ungurilor, ci pe cele ale românilor și Bisericilor Ortodoxă și Greco-Catolică.
Atât în perioada interbelică, dar mai ales în timpul socialismului nu s-au actualizat cele mai multe cărți funciare din Ardeal, nefiind înscrise modificările intervenite în privința proprietarilor.
Prin Legea nr.260 din 4 aprilie 1945, toate înscrisurile în cărțile funciare efectuate în perioada 1940-1944 au fost declarate nule de drept ! În foarte multe cărți funciare nu au fost operate radierile corespunzătoare.
În vara și toamna anului 1944 o mare parte din arhivele localităților din Ardeal au fost duse în Ungaria, iar cele rămase în România se încearcă de către U.D.M.R. să fie luate de la Arhivele Statului Român și trecute la bisericile maghiare pentru a nu se descoperi lanțul de infracțiuni prin care Ungaria și alte persoane juridice și fizice maghiare au naționalizat sau au fost împroprietărite cu peste 30% din clădirile, terenurile agricole și pădurile din Ardeal. Un exemplu edificator, aflat în atenția opiniei publice din România, este cel al retrocedării, de fapt al împroprietăririi Bisericii Reformate din Sfântul Gheorghe cu clădirea Colegiului “Szekely Miko”.

După 23 august 1944 și în baza art.8 din Convenția de armistițiu semnată la Moscova, în 12 septembrie 1944, bunurile
reprezentând proprietatea Ungariei și Germaniei de pe teritoriul României au fost sechestrate și, în baza Legii nr.91 din 9 februarie 1945 au fost puse sub supravegherea Casei de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.). Aceste bunuri nu au fost confiscate de regimul comunist și, ca urmare, nu pot face obiectul retrocedărilor către Ungaria și Germania.

Din multe clădiri de locuit naţionalizate de către Ungaria sau retrocedate ilegal bisericilor maghiare şi altor persoane juridice şi fizice ungare au fost evacuaţi ori sunt în curs de evacuare locatarii români, proprietari ai locuinţelor respective în baza Legii nr.112/1995. S-a ajuns în România post-decembristă ca hoţii şi samsarii de imobile ale Statului Român să-i evacueze pe români din locuinţele cumpărate în mod legal.

 

În fapt, autorităţile Statului Român au donat ilegal şi se pregătesc să doneze Ungariei şi etnicilor unguri din Ardeal numeroase proprietăţi imobiliare ale Poporului Român. Un asemenea jaf imobiliar nu a existat în nicio ţară din Europa.

Este necesar ca Parchetul şi D.N.A. să acţioneze pentru redobândirea în proprietatea publică a Statului Român a imobilelor donate şi retrocedate ilegal, precum şi pentru recuperarea uriaşelor chirii plătite nelegal din  banii publici !

sursa  napocanews.ro

comentarii

de Horia Mărieș la 18 noiembrie 2013 - 18:56

@Nagykárolyi la 18 November 2013 – 16:00

Tare-mi plac mie careienii care râd singuri ca tâmpiții!

de atol la 18 noiembrie 2013 - 20:30

Nagykárolyi , eu zic sa respiri un pic, sa nu transpiri. Vremea voastra a trecut. Deci, eu zic ca razi tu dar nu este rasul tau.

de Horia Mărieș la 18 noiembrie 2013 - 21:33

@de Nagykárolyi la 18 November 2013 – 19:13
Măi anonim laș și de tot rahatul, postac nenorocit plătit de un primaș de două parale, n-ai vrea matale sã ne lași? Dar de tot! Miigrează rapid la săptămânalul N&K, ăla al lui ecetes boros RDMSzamár, scris pe hârtie igienică, nu mai adăsta de loc pe aici.
Érted faszika?

de Nagykárolyi la 19 noiembrie 2013 - 09:13

“măi”, “rahat”, “nenorocit”…asta da…felicitari…probabil asta e moda dincolo de carpati…

de dacul liber la 19 noiembrie 2013 - 09:52

moda e cum o facem noi la noi acasa si nu cum vin migratorii sa povesteasca din stepele asiei la totul de-a gata.
alungati de foame si saracie vin sa isi dea cu parerea in stanga si in dreapta ca de munca nu pra sunt in stare sau cel putin nu au aratat nimic pana acum!
vezi statutul tulipanului ce ii conduce.

de Horia Mărieș la 19 noiembrie 2013 - 11:19

@Nagykárolyi. De data asta ai ghicit. În plus, az egész Kárpát hegyek a mijeink. Ca sá fie totul clar.

de emil la 19 noiembrie 2013 - 14:25

@ nagykk 18 nov 19:13

Pai dacă e asa, atunci cum de te suporți pe tine însuți?!

de ZSOLTI la 21 noiembrie 2013 - 00:13

voi astia care ne faceti migratori vad ca stiti sa cititi foarte bine dar cu scrisul sunteti la pamant

de ZSOLTI la 21 noiembrie 2013 - 00:16

.milioane peste milioane de pupatori de moaste, si ne mai miram de ce suntem primitivii europei.

de pentru joltica copy paste la 21 noiembrie 2013 - 08:35

nu trebuie sa fii frustrat ca voi nu aveti moaste!
voi pupati altceva la cel care este presedintele de la tulipani si care inca nu a fost in stare sa isi faca o casa a lui la varsta pe care o are si a ajuns de rasul orasului cu retinere pe salar de 30 la suta ca ultimul cersetor.
oricum suntem mai multe milioane decat voi si va invitam sa mergeti unde va sintiti voi bine si nu sa va chinuti pe aici pe la noi.
noi ne simtim bine in pielea noastra si in tara noastra.
daca nu va p[lace usa e deschisa dar mai degraba ati invatat copypaste decat sa plecati acolo unde v-ati facut pasaport ca se pare ca nu sunteti doriti acolo si nici de lucru nu primiti acolo ca nu va descurcati!

de ZSOLTI la 21 noiembrie 2013 - 08:49

de plecat trebuie sa plece ultimul venit

de ZSOLTI la 21 noiembrie 2013 - 09:56

colonizarile cu romani in alte parti ocupate Cadrilaterul, la data ocuparii de care Romania (1913) avea extrem de putina populatie romaneasca (2,5%, practic infim). Durostorul era predominant turcesc, iar Caliacra bulgaresc. in perioada interbelica au fost adusi si colonizati masiv aromanii din Peninsula Balcanica in aceste 2 judete fapt care dovedeste tocmai lipsa elementului romanesc. de altfel in toata Dobrogea populatia romaneasca era minoritara (undeva la 30%). si aici a fost nevoie de colonizare masiva cu ardeleni si romani din celelalte provincii, schimb de populatii cu Bulgaria si retragerea administratie turcesti si a unei parti a populatiei turce pentru ca romanii sa devina majoritari. in Delta Dunarii si acum practic nu exista populatie romaneasca care sa aiba radacini in acele locuri la fel s a intamplat si in ardeal in vest dealungul granitei in mures sau in tara secuilor este ceva spcific pradatorilor

de pentru joltica copy paste la 21 noiembrie 2013 - 10:41

ultimul venit este kovacs pentru care nu se aplica legile si trebuie sa stea in chirie…un presedinte de UDMR cu retinere pe salar de 30 la suta este omul reprezentativ pentru aceasta uniune de adunati si pripasiti pe aceste plaiuri;
acum stim de ce mereu ascunde nemeti si hago toate coburile de ceramica dacica descoperite la bobald asezare ce exista cu mult inainte de sosirea cotropitorilor din stepele asiatice ce au descvoperit aici ca se poate si praji carnea si au invata si literele alfabetului de la dacii liberi !

de emese la 21 noiembrie 2013 - 10:46

de ce se angajaeaza la primarie ginerele primarului si este bagat la proiecte europene pentru platile mari?
nu ajunge ca dam la primar masina daca el nu poate sa cumpere pe numele sau una pana nu plateste datoriile ????
nu poate sa spuna la noi de la cine a primit prima masina neagra dupa ce a ajuns primar si din ce bani face fabricuta la baietel daca nu poate sa primeste nici macar salarul intreg???
de ce nu se face carte de munca la toti care lucreaza pe strada ecolului la firmulita de famiglie???

de Tamas la 21 noiembrie 2013 - 10:48

a cui este afacerea cu casele retrocedate in carei si de ce numai la maghiari se da totul inapoi si la altii nu????
de la cine a cumparat kuglis casa din fata teatrului cand pentru aia era pus cerere de retrocedare?

de Iancu la 21 noiembrie 2013 - 10:58

va dati seama de valoarea unei comunitati dupa cei ce scriu in numele ei,adica numitul jolt.
nu e nevoie de nici un comentariu pentru a ne da seama de cum sunt educati si pentru ce vor ei scoli separate.
obisnuiti doar in stepe e greu sa se integreze si sa colaboreze cu membrii altor comunitati iar de respect si toleranta si buna intelegere nici nu mai e cazul sa aducem vorba.

de emil la 21 noiembrie 2013 - 14:17

zsoli 21 nov 2013 00:13

Migratori au fost strămoșii de la care se revendică ungurii, adică ungurii înșiși spun ca au venit și au ocupat țara care acum se numește Ungaria. Recunosc ei înșiși migrarea, nu ii face nimeni migratori, asa au fost strămoșii lor. In plus, fără migrarea în Pannonia ar fi imposibil de înțeles cum de sunt în locurile actuale, în timp ce primele știri despre ei ii localizează în Asia. Mai ales ca încă nu s-a reușit teleportarea decât în filme science-fiction.
Despre scris te informez ca se scrie “Europa”, nu cum ai ortografiat tu, cel cu pretenții de critic în ale scrisului.

zsoli 21 nov 2013 00:16

Exact de aia sunteți primitivii Europei!

zsoli 21 nov 2013 08:49

Ia uite ca am găsit un punct în care suntem de acord. Nu în totalitate, pentru ca, o spun clar, fără loc de interpretări, după părerea mea nu trebuie sa plece nimeni. Dimpotrivă. Este loc pentru toți. Dar, dacă se pune problema ca trebuie sa plece cineva sunt de acord ca trebuie sa plece ultimii veniți, nu cei mai vechi locuitori. Ca urmare, cei cu strămoși sosiți în Europa pe la anul 900 și ceva sunt cei care ar trebui sa plece. Drum bun, migratori!

de emil la 21 noiembrie 2013 - 14:46

zsoli 21 nov 2013 09:56

Mai întâi ca Transilvania nu este parte ocupata de Romania. Asta o pretind doar ungaristii, fiindcă numai ei se încăpățânează sa nu tina seama nici de aspectul demografic si nici de cel democratic. In Transilvania si Partium, romanii au format și formează majoritatea populației, ba chiar, în ciuda unor ungaristi lipsiți de minima informație, sunt chiar locuitorii cei mai vechi. Din punct de vedere democratic interesează care sunt cei mai multi, nu cei mai vechi. Iar aceia sunt romanii, oricât s-ar suci și s-ar învârti nostalgicii celor șaizeci și ceva de comitate (peste 60 sunt exact nota ta de corigenta la romana și istorie, adică 4). Asa numitele “colonizari” în Transilvania au însemnat mutarea unor romani ardeleni din zona montana a Ardealului, nu din afara provinciei, în zona sa de câmpie, cu ocazia împroprietăririi prevazute de reforma agrara din 1921 din Romania. In zona Carei, “colonizarile” au insemnat doar o creștere numerica a etnicilor romani, fara a modifica structura demografica a zonei. Adică, înainte de 1921, etnia majoritara în zona era cea șvăbească, apoi urmau romanii, iar pe locul al treilea veneau ungurii. Dupa “colonizările” românești, romanii au rămas tot a doua etnie din zona, șvabii tot prima, iar ungurii tot a treia. Deci raportul etnic nu s-a modificat. In schimb, după 1940, ungurii au avut grija sa ajungă de pe locul al treilea, pe locul 1, prin deportarea romanilor si asimilarea forțată a șvabilor. Adică ei au modificat structura demografica în favoarea elementului unguresc, dar asta nu se pune, pentru ca s-a făcut spre binele natiunii ungurești “civilizate”, care trebuia sa-si îndeplinească rolul de conducător al romanilor si svabilor “primitivi”. Ce mai, misiunea civilizatoare a rasei ungurești. Am vazut câteva mostre de indeplinire a acestei misiuni civilizatoare la Huedin, Marca, Ip, Traznea, Muresenii de Campie, Sarmas si in satele romanesti din ceea ce acum se pretinde a fi “tinutul secuiesc”. Nu e cazul sa discut acum cum au ajuns șvabii prima etnie din zona, dar sunt obligat sa precizez ca asta s-a întâmplat prin ………….colonizare.

de emil la 21 noiembrie 2013 - 14:49

zsoli 09:56

Interesant ca nici prădătorii unguri nu au reușit sa devina majoritari in Ardeal si Partium!

de emil la 21 noiembrie 2013 - 15:12

zsoli 09:56

Ultimul recensământ turcesc (înainte de războiul de independenta, care, pentru zsoli, a avut loc intre 1877 si 1878) din Dobrogea ii arata pe romani ca pe locuitorii cu numărul cel mai mare, urmați de turci + tatari si bulgari. Adica, romanii erau mai numeroși si decât turcii si decât bulgarii si se apropiau de 50% din populație. Este adevarat ca nu formau majoritatea absoluta (adică peste 50%+1 din populație) ca in Ardeal, dar pentru ungaristi nu contează. Nu a contat nici in 1940, cand ungurii au primit cadou de Hitler un teritoriu locuit in majoritate absoluta de romani. Nu contează nici când romanii sunt peste doua treimi, ei musai vor 64 de kkmitate. Cadrilaterul era parte a Dobrogei înainte de 1878.

de Horia Mărieș la 21 noiembrie 2013 - 22:54

@de Tamas la 21 November 2013 – 10:48

Nu stiu a cui este afacerea cu retrocedarile.

Doar de dragul adevarului: Kuglis nu a cumparat o casa pentru care a fost depusa o cerere de retrocedare. A cumparat-o legal. tot legal a dobandit si terenul de sub casa. Atâta tot. Ilegal, in complicitate cu Beko si Bara, a dobandit insa in 2008 terenul din spatele casei, cca 1411 mp pentru care era depusa cerere de retrocedare in natura din anul 2001.

Istorie: imobilul (casa cu curte si gradina, teren de ~ 6250 mp) este cumparat in 1936. In 1950 imobilul este nationalizat si trece in proprietatea Statului. In perioada 1950-70, dr. Santai (ginecologul nevestelor de ștabi de prin p.c.r.-ul local) primeste in folosinta, fara nici un act, 3000 mp. din terenul respectiv, cam jumatate,,adica partea pe care se afla in prezent pizzeria, si construieste pe teren o casa pe care o intabulează, contra a cinci chiuretaje, abia in anul 1972. Imediat dupa intabularea casei (08.09.72) o vinde (22.09.72) doctorului Friedman. Dr. Friedman emigreaza in Israel si casa plus cei 3000 mp revin din nou Statului, fiind ocupată de chiriașii Primăriei Carei. In 1998, Primăria Carei prin Comcas Satu Mare vinde casa chiriasilor care dobandesc si terenul de sub casa (168 mp). Tot in 1998, Kovacs Eugen face face niște foarte mici și nevinovate mânărele, rupe și fură din cei 6250 mp initiali cca 2000 mp si doteaza blocurile din Republicii cu garaje. In 2008 Kuglis cumpara casa si terenul de sub ea(168 mp) de la moștenitorii foștilor chiriasi, sotii Petruț care cumpăraseră ca contra trei pachete de țigări Mărășești de la Primăria Carei via Comcas in 1998, iar apoi, in urma unui asa zis proces de iesire din indiviziune, fara sa existe nici o bucatica de proprietate comuna care ar fi trebuit sa fie scoasa din indiviziune, Kuglis dobandeste prin complicitatea primarului Beko Tamas, fiindca tranzactia nu a fost aprobata de C.L., si in contradictie cu L 10/2001 care interzice orice trazactie cu terenurile notificate ptr a fi retrocedare in natura, cu concursul judecatorului Bara, contra platii unei “sulte” de 13.000 euro, 1411 mp de teren intravilan, a carui valoare de piata se situa la max. 70.550 euro. In buzunarele cui s-a dus diferenta de 70.550-13.000=57.550 de euro, nu stie nimeni. Judecatorului care a judecat cu picioarele nu i se poate face nimic fiindca este inamovibil, fiindca realizează venituri anuale exprimate printe-o cifra ce contine 5 zerouri (in lei) si deci i se rupe, fiiindca legea pe care CSM a facut-o pentru special pentru magistrati nu permite sanctionarea lor, daca potlogaria s-a costatat la mai mult de un an de la producerea ei. In schimb, ceilalti implicati in aceasta afacere imobiliara a primarului de Carei, ar merita sa facă pușcărie. Părerea mea. Nu este obligatoriu ca cineva sa fie de acord cu ea.

Dar, evident, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, în România nimeni nu este mai presus de lege și respectivii nu vor pății niciodată absolut nimic fiindcă o mână o spală pe alta, și ambele obrazul, până când fiecare obraz devine tiszta pofatlan. O fi având fiecare câte un ginecolog în familie care se ocupă de chiuretajele din propriul lor partid. Până în 2008 totul a fost doar o nevinovată istorie mumită furt pe față, adică fără nici o Jenă, de atunci însă trăim numai în prezent, adică prin tribunale.

Lasati un comentariu