Ultimele hotărâri ale consilierilor locali

• publicat la: 14 noiembrie 2013
Ultimele hotărâri ale consilierilor locali

Declararea de ANI drept incompatibili a primarilor care sunt membrii în structurile societăţilor şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ce asigură servicii publice importante  a dus la schimbarea din calitatea de reprezentant al municipiului Carei în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A. a primarului Kovacs.Astfel,Consiliul Local a aprobat desemnarea  ing. Bekő Tamás, administrator public la Primăria Carei în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ocazionali pentru desfăşurarea diferitelor evenimente festive organizate in parcul din jurul castelului a determinat solicitarea unei aprobări din partea CL pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru „Extinderea reţelei instalaţiei electrice de joasă tensiune în Parcul dendrologic din mun. Carei”.

Consilierii au aprobat realizarea acestei investitii in valoare de 90.670 lei din fonduri alocate de la bugetul local.

Sâmbătă 16 noiembrie 2013,va avea loc la Liceul Teoretic Carei concursul de matematică „Petkes Grigore”.La cea de-a VII-a editie sunt asteptaţi să participe 200 de elevi din toate clasele de studiu.Pentru acest eveniment,Consiliul Local a alocat in cadrul ultimei sedinte din 29 octombrie suma de  3.000 lei, pentru desfăşurarea sa in cele mai bune conditii.  

Tot in şedinţa din octombrie,Consiliul Local a acordat un sprijin de 2.500 lei pentru organizarea pe parcursul a două zile a celei de-a 43 editii consecutive a Cupei ,,25 Octombrie”, la atletism,competitie la care au participat peste 300 de sportivi din judeţele Maramureş,Arad,Bihor,Sălaj,Satu Mare.

Si editarea volumului de poezii ALSOGOLGOTA ,avându-l ca  autor pe  Fischer Botond ce locuieşte in Cluj,a benficiat de sprijinul consilierilor locali cu o sumă de 2 mii de lei  din cap.de cheltuieli 67.02 „Cultură,            recreere şi religie”, titlul „bunuri şi servicii”.

Din acelaşi capitol au fost alocaţi alţi 2 mii de lei ca sprijin pentru  prof.Ioan Ciarnău pentru aparitia volumului Vânătoare de spioni,a cărui lansare a avut loc în data de 31 octombrie la Şcoala Vasile Lucaciu.

Consilierii au mai stabilit că  5000 de lei vor merge către Asociația „KartRacing” Carei pentru a deconta o parte  din cheltuielile pe care părinții copiilor  le-au avut cu ocazia ultimului concurs la care au luat parte la Mariapocs(Ungaria).

Având în vedere cererea depusă de S.C.ContiTech Fluid Automobile România S.R.L. Carei,cu nr.8586/28.12.2012 prin care se solicită aprobarea scutirii  la plata impozitului pe clădirea ”Hala nouă sculărie ”,Serviciul de impozite si taxe locale a propus acordarea ajutorului de minimis constând în scutirea la plata impozitului pe clădiri – hala nouă ”scularie” datorat de S.C.ContiTech Fluid Automotive România S.R.L.astfel:       

         -pentru anul 2013 suma de 20354 lei

         -pentru anul 2014 suma de 61062 lei

        – pentru anul 2015 suma de 61062 lei.

Valoarea investiţiei pentru care se solicită acordarea scutirii este de 4361557,45 lei echivalentul a  983.152 eur la cursul BNR din data de 30.08.2013 data la care investiţia a fost pusă în funcţiune .

Impozitul datorat pentru această clădire pe anul 2013 pentru perioada 01.09.2013-31.12.2013 este în sumă de 20.354 lei,echivalentul a 4.588 eur la cursul BNR la 30.08.2013.

Şi S.C. MONDOREK  S.R.L. Carei a depus o cerere de aprobarea scutirii  la plata impozitului pentru investitia efectuată la  clădirea hotel  L` ART ` situată în Carei, str. 1 Decembrie 1918 , nr.2 ,care a fost discutata si aprobata in sedinta de consiliu din data de 29 octombrie. Valoarea investiţiei pentru care se solicită acordarea scutirii este de 1.563.301,58 lei echivalentul a  351.477,49 eur la cursul BNR din data de 21.06.2013 (4,4478 lei/eur) dată la care a fost întocmit procesul verbal de  recepție  finală.

Impozitul datorat pentru această clădire pe anul 2013 pentru perioada 01.07.2013-31.12.2013 este în sumă de 10.943 lei ,echivalentul a 2460 eur la cursul BNR la 21.06.2013. În documentația prezentată de S.C. MONDOREK S.R.L. este specificat faptul că au beneficiat de încă o finantare în baza unei scheme de ajutor de minimis conform contractului nr.1742/2011 în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 în sumă total de 758509,99 ron din care , 265000 ron la data de 01.09.2011 -prefinanțare și respectiv 493509,88 ron la data de 01.03.2013 – finanțare.

Urmare a  adresei soţilor Şorian ,prin care solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect elaborat de Birou Individual de Arhitectură Varga Ludovic,  pentru realizare „ZONĂ DE SERVICII PE PARCELELE  ÎN MUN. CAREI”, Extravilan – D.J. 196 B Carei – Foieni, se propune modificarea regimului juridic şi economic a terenului, din arabil în extravilan în curţi, construcţii în intravilan, respectiv modificarea funcţiunii zonei, din agricol în zonă de servicii, depozite.

Pe aceste suprafete se vor realiza atelier reparaţii auto cu birouri administrative , atelier confecţii tâmplărie PVC cu birouri administrative, atelier reparaţii utilaje construcţii cu birouri administrative şi atelier întreţinere, depozitare utilaje cu birouri administrative, conform documentaţiei prezentate si apoi aprobate de consilieri.

Serviciul Taxe şi impozite din cadrul Primăriei Carei propune iar consilierii aprobă păstrarea aceluiaşi nivel al impozitelor şi taxelor locale în anul fiscal 2014 ca în anul anterior.

Tot in cadrul ultimei şedinţe a aleşilor locali au fost  nominalizati reprezentanţii Consiliului Local în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2013-2014,  după cum urmează :

Reprezentanţii Consiliului local

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1

Venig Gabriela-UDMR

Marius Rusu-USL

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2

Dan Bontea-USL

Roman Adrian-UDMR

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3

Alina Mocanu-USL

Leitner Robert-UDMR

Şcoala Gimnazială nr.1

Muller  Vasile-UDMR

Ionut Onet-USL

Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu”

Ilie Ciută şi Adrian Bucureştean-USL

Fazakas zoltan-UDMR

Şcoala Gimnazială nr.3

Marius Ciucos-USL

Poosz Szabolcs-UDMR

Liceul Teoretic Carei

Ilie Ciută-USL

CsizmadiaZsolt-UDMR

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”

Pausan Bujor-USL

Brem Arpad-UDMR

Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu”

Marius Rusu-USL

Keizer Ludovic-UDMR

Liceul romano-catolic ,,Josephus Calasantius”

Venig Gabriela-UDMR

Tempfli Vasile-UDMR

Clubul Eleveilor Carei

Hago Aron-UDMR

§                    

In lipsa oricărui reprezentant al Spitalului Municipal Carei la şedinţa CL din 29 octombrie 2013,se amână din nou Proiectul  de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar în urma inventarului anual efectuat în luna decembrie 2012 la Spitalul Municipal Carei.

La fel ca la şedinţa anterioară,dezbaterile legate de acest subiect au fost aprinse dar fără nicio finalitate datorită inerţiei departamentului  abilitat să inregistreze corect  toate operaţiunile contabile,ajungându-se în situatia ca valoarea de  amortizare să fie egală cu valoarea de intrare la obiectele propuse spre casare.

Daniela Ciută

Lasati un comentariu