Declaraţii fiscale cu termen scadent

• publicat la: 28 ianuarie 2014
Declaraţii  fiscale cu termen scadent

Astazi este ultima zi in care contribuabilii mai pot depune urmatoarele declaratii  fiscale:

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2014 si a modului de  determinare a acesteia . O comunica persoanele impozabile cu regim mixt pentru care  ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in  anul curent fata de anul precedent.

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea  pro-ratei speciale aprobate anterior . O solicita sau o comunica persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, respectiv solicita Ministerului Finantelor Publice aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta, respectiv decembrie 2013 .Trebuie sa plateasca impozitul retinut la sursa pe luna precedenta platitorii de  urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din contracte/conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si  extrajudiciara; obtinuta de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinuta de nerezidenti; din alte surse.Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent, formularul 094 .

Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 100, format electronic . Se depune lunar de catre: contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013,anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., trimestrial; contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2, semestrial; contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3, iar la alte termene; contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1,par. 1.4.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta, respectiv decembrie 2013, formularul 112 . Se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente (art. 296^3 lit. e).

In plus, institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta  contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (art. 296^3 lit. f).

Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal aferente semestrului precedent, respectiv semestrul II 2013, formularul 208, format electronic . Se depunde de catre notarii publici.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre  persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta, respectiv decembrie 2013, formularul 224 . Se depunde de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala  in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent, respectiv trimestrul IV, formularul 225 . Se depunde de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formularul 300, format electronic . Se  depunde de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art.153 Cod fiscal, lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, respectiv decembrie 2013, formularul 301, format electronic.  Se depunde de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata,formular 307 . Se depunde de catre persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a)– e) si g) din Codul fiscal.

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile  al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, formularul 311 . Se depunde de catre persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) – e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid  de TVA, livrari  si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate  la plata TVA.

Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta, formularul 390 VIES . Se depunde de catre Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.;perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA,prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), formularul 394 . Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania: conform art. 153 din Codul fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin.(1); conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.Atentie! Declaratia 394 nu se depune pe zero. In plus, din ianuarie 2014, formularul 394 se depune intr-un nou format, dupa ce a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 3806/2013 , deoarece sectiuna C – Rezumatul declaratiei a fost completata cu o noua coloana – Numar facturi, in care contribuabilii trebuie sa raporteze, in functie de situatia lor particulara: numarul total al facturilor emise pentru care exista obligatia de declarare; numarul total al  facturilor primite pentru care exista obligatia de declarare; numarul total al  facturilor emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate, pentru  care se aplica taxarea inversa; numarul total al facturilor primite pentru  achizitiile de bunuri/prestarile de servicii taxabile pentru care se aplica taxarea  inversa.Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul  precedent, formularul anexa nr. 51 . Se depunde de catre beneficiarii scutirilor de  accize.

Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul  precedent, formularul anexa nr. 46 . Se depunde de catre vanzatorii la distanta.

Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare,formularul 097 . Se depunde pentru: pentru intrarea in sistem – pana pe 25 ianuarie,persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste  plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent; pentru iesirea  din sistem – pana la data de 25 a luni urmatoare perioadei fiscale in care persoana  impozabila a depasit plafonul.Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor  distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la  sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.  Se depunde de  catre persoanele juridice care platesc  dividende catre actionari sau asociati.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc . Sumele  care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata. In cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare. Se depune de catre organizatorii de jocuri de tip pariu/bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line.

Notificarea in situatia in care s-a depasit plafonul de 2.250.000 lei . Se depunde de catre persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3)-(8) din Codul fiscal.

Pe langa contributiile fiscale, intre 1 si 27 ianuarie, contribuabilii care vor sa renunte la sistemul de TVA la incasare, posibilitate introdusa de la inceputul acestui an, trebuie sa depuna la Fisc   formularul 097 , care a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 3884/3013 .

Nu uita!  Desi nu este declaratie fiscala, AvocatNet.ro iti reaminteste ca pana pe 27 ianuarie, trebuie depusa si platita Declaratia la Fondul pentru mediu . De asemenea, contribuabilii trebuie sa fie atenti ca, de la inceputul acestui an,Administratia Fondului pentru Mediu si-a modificat contul si aplicatia prin care se  depune aceasta declaratie, dupa cum publicatia noastra a mentionat intr-un articol recent .

In plus, contribuabilii trebuie sa fie atenti ca, de la 1 ianuarie, ordinele de  plata pentru achitarea taxelor catre stat au un nou model .

Important!  De la inceputul acestei luni, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe pagina sa de internet cea mai recenta varianta a Codului fiscal , care cuprinde modificarile aduse acestui act normativ de Guvern prin OUG nr. 111/2013 si prin OUG nr. 102/2013.

Conform Codului de Procedura Fiscala, in cazul in care termenul de plata si de  depunere a declaratiilor este intr-o zi nelucratoare, scadenta se amana pana in prima zi lucratoare de dupa aceasta data. Astfel, intrucat in aceasta luna ziua de  25 ianuarie a fost sambata, termenul pana la care se pot depune declaratii fiscale  care trebuiau facute atunci este 27 ianuarie.

Ce amenzi primiti daca nu depuneti formularele la timp

Contribuabilii care intarzie efectuarea platilor vor avea de achitat dobanzi si  penalitati de intarziere. Nivelul dobazii este de 0,04%, 14,6% pe an, si se calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare  termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

In plus, contribuabilii platesc si penalitati de 0,02% pe fiecare zi de intarziere,7,3% anual, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

sursa adm.financiara sm

comentarii

de Horia Mărieș la 28 ianuarie 2014 - 14:36

“Nu uita! Desi nu este declaratie fiscala, AvocatNet.ro ..” Etc., etc., etc.,

Vreau sa-l vad eu pe ăla care nu uită măcar ceva din tot pomelnicul înșirat in articol!
Ăla merita premiul Nobel pentru Memorie.

de veta la 28 ianuarie 2014 - 15:30

va plati si domnul primar datoriile ca sa poata lua salar intreg fara retineri?

Lasati un comentariu