ISU la ora bilanţului.Peste 200 de incendii şi peste 3.500 de intervenţii SMURD

• publicat la: 19 January 2014
ISU la ora bilanţului.Peste 200 de incendii şi peste 3.500 de intervenţii SMURD

Potrivit raportului pe 2013,activitatea ISU „Someș” Satu Mare și a CJSU Satu Mare în anul ce a trecut a fost una bazată în primul rând pe activitatea de prevenție, numărul intervențiilor ISU „Someș” Satu Mare fiind  în ușoară scădere față de anul 2012.

Din activităţile de management al situaţiilor de urgenţă efectuate în cursul anului 2013 se desprinde ideea că structurile proprii, atât cele destinate managementului situaţiilor de urgenţă cât şi cele destinate intervenţiei, corespund cerinţelor prevăzute de actele normative în vigoare.

 În anul 2013, la nivelul zonei de competenţă s-au înregistrat 4.170 de apeluri de urgenţă  (în medie  11 pe zi), din care : 200 incendii, 44 incendii de vegetaţie şi altele, 3.541 intervenţii S.M.U.R.D. (3404 ajutor medical de urgenţă, 30 descarcerări, 97 asistenţă persoane şi 10 salvări de animale ),  121 intervenţii întoarse din drum, 81 intervenţii pentru asigurarea / supravegherea zonei de producere probabilă a unei situaţii de urgenţă, 72 alte situaţii de urgenţă (24 inundaţii, 18 fenomene meteorologice periculoase, 24 asanări muniţie, 2 intervenţii pentru distrugerea elementelor de muniţie, 1 explozie mare la suprafaţă, 3 alte situaţii ), 59 deplasări fără intervenţie, 40 alte intervenţii,11 alarme / alerte false, 1 intervenţie pentru protecţia mediului. De asemenea, și timpul de intervenție a fost mai mic decât în anul 2012.

Activitatea Inspecţiei de Prevenire a fost planificată, organizată şi desfăşurată potrivit principalelor direcţii de acţiune şi obiectivelor stabilite la nivelul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.G.S.U. pentru anul 2013 şi a constat în acţiuni şi măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, luându-se în considerare rezultatele analizei situaţiei operative din judeţ.

În  anul 2013 s-au organizat şi executat: 1143 controale, astfel: 159 la obiective de investiţii, 632 la operatori economici, 3 la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 264 la instituţii, 14 la construcţii hidrotehnice, 7 la puncte de comandă şi 69 la localităţi.Cu ocazia controalelor si acţiunilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 9218 încălcări si deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă, iar 5872 (64 %) au fost înlăturate prin activitatea de îndrumare şi control efectuată de inspectori.Privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în perioada analizată au fost aplicate 8497 de avertismente şi 721 amenzi contravenţionale, în cuantum de 664.300 lei .

În ceea ce privește Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare s-a avut în atenţie cooperarea interinstituţională în cadrul structurii, în scopul unei gestionări eficiente a situaţiilor de urgenţă.

Din analiza prezentată rezultă că în anul 2013 pe teritoriul judeţului Satu Mare nu s-au produs situaţii de amploare care să impună activarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în scopul asigurării managementului acestora, şedinţele extraordinare ale comitetelui vizând acţiuni şi măsuri preventive.

Principalele activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor au vizat:

           monitorizarea permanentă  prin Centrul Operaţional /Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someş”al judeţului  Satu Mare şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ a situaţiilor de urgenţă din zonele afectate şi potenţial a fi afectate;

           întrunirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în şedinţe ordinare şi extraordinare pentru întreprinderea unor măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie;

           organizarea şi executarea de exerciţii şi aplicaţii cu caracter specific intervenţiilor în situaţii de urgenţă, cu participarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniul respectiv;

           coordonarea activităţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ pentru gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse în această perioadă.

În cursul anului 2013, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare a organizat şi desfăşurat 10 şedinţe şi a participat la 15 videoconferinţe.

. Măsurile dispuse în baza ordinelor şi dispoziţiilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, conducerii Ministerul Administraţiei şi Internelor, rezultate în urma participării la videoconferinţe au fost următoarele:

           verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari;

           centralizarea mijloacelor şi utilajelor de intervenţie existente la nivelul CLSU

           identificarea persoanelor fără adăpost şi asigurarea de către CLSU a spaţiilor de cazare pentru acestea;

           informarea populaţiei prin mijloacele mass-media cu privire la măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor produse ca urmare a acţiunilor de ardere a miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturi vegetale;

           verificarea surselor de apă şi a rampelor de alimentare pe timpul desfăşurării controalelor executate la localităţi;

           punerea în funcţiune a pompelor de desecare pentru prevenirea inundarii terenurilor agricole de pe raza judetului Satu Mare

Au fost dispuse către CLSU:

           măsuri pentru reducerea numărului de incendii de vegetaţie uscată;

           măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de condiţii meteorologice nefavorabile specifice iernii cat si secetei prelungite;

           măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei, culturi agricole şi fond forestier;

           diseminarea regulilor de comportare în caz de incendii, a obligaţiilor cetăţenilor şi a  interdicţiilor pentru zonele turistice, precum şi a regulilor de exploatare a instalaţiilor electrice şi a mijloacelor de încălzire pe timpul iernii;

            Pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice in această perioadă au fost primite un număr de 111 informări meteorologice, 175 atenţionări meteorologice, 34 avertizări meteorologice, 263 avertizări hidrologice, 18 informări hidrologice, 11 atenţionări hidrologice, care au fost analizate de Centrul Operaţional împreună cu comanda inspectoratului, în urma cărora s-a transmis către membrii Comitetului Judeţean si autoritatilor locale un număr de 100 S.M.S.- uri.

           În această perioadă s-au primit 18 rapoarte privind producerea unor situaţii de urgenţă, înaintate de către primari,  care  au fost aprobate de către prefect şi înaintate Centrului Operaţional Naţional. Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în acţiuni de inventariere a pagubelor produse în unele localităţi din judeţ.

            În urma inventarierii pagubelor a rezultat că au fost afectate 287 gospodării şi anexe, 6.408 ha teren agricol şi fâneţe, aproximativ 30 km drumuri judeţene şi comunale, 66 poduri şi podeţe, 106 fântâni, pagubele au necesitat alocarea de fonduri pentru refacere, unele fiind soluţionate îndeosebi prin efortul consiliilor locale.

În anul 2013 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare împreună cu toate instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale şi-a îndeplinit atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă din zona de competenţă.CJSU aduce multumiri pentru sprijin,Consiliului Judeţean, Primăriei Municipiului Satu Mare,structurilor M.A.I., structurilor deconcentrate şi descentralizate, componente ale sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, mass- mediei locale.

Lasati un comentariu