Activităţi intense la Biblioteca Judeţeană în 2013

• publicat la: 3 februarie 2014
Activităţi intense la Biblioteca Judeţeană în 2013

Conducerea Bibliotecii Judetene Satu Mare a prezentat luni, 3 februarie 2014,bilantul activităţii institutiei, desfăşurate de-a lungul anului 2013. La prezentare au  participat director interimar Lacrima- Camelia Istrăuan ,directorul adjunct al Bibliotecii Judetene, Robert Laszlo şi sef serviciu Relatii cu Publicul , Paula Horotan.

Misiunea Bibliotecii Județene Satu Mare este “…de a servi interesele de informare, studiu, educație, lectură și recreere ale utilizatorilor din municipiul și județul Satu Mare, oferind acces liber și nediscriminatoriu la informație și cunoaștere prin baza de date și colecțiile proprii.”

Dintre obiectivele pe care instituția de cultură și le-a propus pentru anul 2013, a reușit să implementeze sau se află în curs de implementare,  continuarea acțiunii de inventariere a colecțiilor, cf. Legii nr. 334/2002, art. 40, alin. 8, litera d.), aderarea Bibliotecii Județene Satu Mare la rețeaua de biblioteci din cadrul Sistemului informatic dedicat bibliotecilor: Catalog Colectiv Național și Biblioteca Digitală,   continuarea procesului de achiziție de noi documente, identificarea de noi spații pentru mutarea filialelor nr. 2 și nr. 3, deschiderea filialei de carte românească în orașul Cassino, Italia, organizarea de noi cursuri și pentru cetățeni de utilizare a calculatoarelor și de inițiere în Internet și ateliere pentru dezvoltare de abilități practice prin centrul permanent de formare Biblionet, continuarea programelor de pregătire și formare profesională pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din județul Satu Mare, continuarea politicii de atragere a publicului larg către lectură şi bibliotecă, prin organizarea de acţiuni şi activităţi specifice, creșterea numărului de activități și evenimente inițiate de bibliotecă.

În cursul anului 2013, biblioteca a avut 72.267 vizite directe ale utilizatorilor săi, 30.892 vizite via internet sau servicii telefonice ori fax, iar la activitățile și programele sale au fost  9.243 participanți.

Pentru anul 2014, au fost propuse ca obiective:

1.Mărirea spațiului Filialei nr. 1 din Cartierul Micro 16 prin extinderea încăperii spre strada Brândușa.

Fundamentare: Datorită ratei de înnoire anuală și constantă a colecțiilor, spațiul destinat activităților de bibliotecă a devenit insuficient.

2. Asigurarea sustenabilității programului Biblionet.

Fundamentare: Sustenabiblitatea se va asigura prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru bibliotecarii din rețea și prin efectuarea de vizite și deplasări în teren. BJSM are rol de for metodologic pentru toate bibliotecile publice din județ. Ar fi necesară minim o deplasare/lună în fiecare centru Biblionet.

3. Târgul ONG-iștilor sătmăreni.

Fundamentare: Atragerea de noi parteneri (asociații, cluburi și ONG-uri locale) în vederea organizării campaniilor de promovare și fundraising.

4. Campanie de fundraising.

Fundamentare: Pentru atragerea de noi linii de finanțare în vederea suplimentării bugetului destinat achiziției de carte.

5. Asigurarea sustenabilității Filialei din Cassino prin completarea colecțiilor cu minim 600 de publicații noi.

Fundamentare: Cele 600 de cărți care constituie filiala sunt insuficiente, fiind foarte solicitate de cei peste 700 de membri ai comunității românești.

6. Achiziționarea a două vitrine securizate.

Fundamentare: Expozițiile de promovare și valorificare a documentelor de patrimoniu impun obligativitatea păstrării lor în spații securizate inclusiv în perioadele de expunere.

7. Identificarea oportunităților de înființare a două noi filiale de carte românească în Ungaria și Ucraina; pregătirea documentației în vederea realizării acestui obiectiv.

Lasati un comentariu