Aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare

• publicat la: 10 februarie 2014
Aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013, pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate dispoziţiile Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare.           

Potrivit noilor reglementări, sistemul TVA la încasare devine, începând cu data de 1 ianuarie 2014 opţional, iar exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea acestui sistem.

            De asemenea, au fost reglementate condiţiile trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare, pentru persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.

            Având în vedere aceste modificări legislative, este necesară eliminarea din cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3331/2013 a prevederilor referitoare la înregistrarea, din oficiu, de către organul fiscal în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Lasati un comentariu