Calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015

• publicat la: 16 februarie 2014
Calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru  anul școlar 2014-2015

Prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3111/14.02.2014 a fost aprobat calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015.

Condiții de înscriere în învățământul primar:

(1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

(2) Prin excepție de la cele menționate mai sus, pentru anul școlar 2014-2015, părinții, ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I.

(3) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(4)Înscrierea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(5) Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul școlar 2014-2015, sau ai celor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014 inclusiv pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor, se efectuează sub coordonarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) în perioada 18 februarie –13 martie 2014, între orele 10 – 18.

Părinții copiilor care solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice vor depune la CJRAE Satu Mare (în incinta Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare) sau la unul din centrele de evaluare, respectiv: Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Satu Mare, Grădinița cu Program Prelungit Nr.9 Satu Mare, Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Satu Mare, Grădinița cu Program Prelungit Nr.3 Carei, Școala Gimnazială Nr.3 Negrești Oaș, Școala Gimnazială Tășnad, Liceul Tehnologic Ardud, o cerere tip în care solicită acest lucru.

Începând de luni -17 februarie, părinții pot ridica formulare de solicitări scrise pentru evaluarea dezvoltării psihosomatice de la grădinițele la care sunt înscriși copiii.

(6) Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, vor fi înmatriculați în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

 

Procedura de înscriere în clasa pregătitoare:

(1) Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ  la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada 24 februarie – 14 martie.

(2) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

(3) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip  de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(4) În situația în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10 din metodologie.

Aplicația informatică nu permite înscrierea unui elev la mai multe unități de învățământ.

La nivelul județului Satu Mare, în proiectul planului de școlarizare sunt alocate un număr de 184 clase pregătitoare pentru cei 3529 de copii recenzați de unitățile școlare.

Părinții sau alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar apelând, după 18 februarie, numărul 0800816261 sau accesând site-ul inspectoratului școlar www.satmar.ro .

 

Lasati un comentariu