Peste 70 de tone de deşeuri în 2013

• publicat la: 3 februarie 2014
Peste 70 de tone de deşeuri în 2013

Luni, 3 feruarie 2014,de la ora 11,00, Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor (SPASIMD) din judeţul Satu Mare care administrează Groapa de gunoi ecologică de la Doba şi-a prezentat bilanţul pe anul 2013.

Seviciul este subordonat  Consiliului Judeţean , directorul Claudiu Ardelean specificand ca  institutia se  autofinanţează.

La groapă  sunt preluate deşeuri menajere, stradale, biodegradabile, de la staţii de epurare, din construcţii şi demolări şi nisip, în principal.

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare (S.P.A.S.I.M.D.) și-a propus ca obiective pentru anul 2013:  continuitatea în preluarea și eliminarea deșeurilor menajere de la toți operatorii de salubrizare din județul Satu Mare (realizat 100%), funcționarea instituției publice prin finanțare integrală obținută din încasări ca urmare a serviciilor prestate (realizat 100%).

 Au fost finalizate și recepționate lucrările la “Conducta de refulare Depozit-Sătmărel”, având o lungime de peste 4 km, necesare pentru optimizarea epurării levigatului. Au fost achiziționate din venituri proprii: un excavator pe șenile de 22 tone, un autocamion Dumper de 26 tone și o cupă îngustă excavator .

Tot în anul 2013 au mai fost realizate integral studiul de fezabilitate privind sistemul de captare a gazului de pe celula nr.1 și studiul de fezabilitate privind închiderea celulei nr.1. De asemenea, a fost încheiat contractul de achiziție a unui sistem integrat de benzi la stația de sortare pentru optimizarea sortării, investiție care se va finaliza în cursul lunii februarie 2014.

Pentru anul acesta instituția și-a fixat ca obiective menținerea finanțării serviciului din venituri proprii, achiziționarea de aparatură suplimentară la laboratorul de analize fizico-chimice, în vederea autorizării acestuia, proiectarea sistemului de colectare a gazului și execuția puțurilor de gaz, diminuarea cantităților de deșeuri nepericuloase eliminate prin depozitare și preluarea tuturor cantităților de deșeuri nepericuloase din județul Satu Mare, estimate la cca. 70.000 tone.

Lasati un comentariu