Urmările protestelor de la graniţele cu Ucraina

• publicat la: 19 februarie 2014
Urmările protestelor de la graniţele cu Ucraina

Ca urmare a modificărilor survenite în Ordinul ANAF care limitează cantităţile de tutun, carburant şi alimente, care pot fi introduse în România fără plata taxelor vamale, pentru prevenirea unor încălcări ale legislaţiei în vigoare pe timpul unor proteste spontane, Jandarmeria Satu Mare face următoarele recomandări :

– Adunările publice se pot organiza  şi desfăşura  numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
           – Pentru  organizarea adunãrilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unitãţii administrativ-teritoriale pe a cãrei razã urmeazã sã se desfãşoare adunarea.

      – Organizatorii adunãrilor publice vor depune declaraţia scrisã la primãriile municipale, orãşeneşti sau comunale pe al cãror teritoriu acestea urmeazã sã se desfãşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfãşurãrii acestora, în care trebuie sã menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numãrul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite sã asigure şi sã rãspundã de mãsurile de organizare, serviciile pe care le solicitã din partea autorităţilor publice

– Organizatorii adunãrilor publice sunt obligaţi sã înregistreze declaraţiile de desfãşurare a adunãrilor publice Jandarmeriei Satu Mare, cu cel puţin 48 de ore înainte;

– Totodată organizatorii trebuie sã ia mãsuri pentru interzicerea participãrii la adunãrile publice a persoanelor care au asupra lor bãuturi alcoolice sau care se aflã sub influenţa acestora,

– De asemnenea organizatorii adunãrilor publice sunt obligaţi sã ia mãsuri pentru îndepãrtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulburã ordinea şi liniştea publicã, iar când aceştia nu se supun, sã îi semnaleze forţelor de ordine;

-Organizatorii trebuie sã întrerupã imediat adunarea publicã atunci când constatã cã au intervenit fapte de natură a stânjeni folosirea normalã a drumurilor publice, a transportului în comun, ori sã degenereze în acţiuni turbulente de naturã a pune în primejdie ordinea şi liniştea publicã, siguranţa persoanelor, integritatea corporalã, viaţa sau bunurile acestora, ori ale domeniului public.

– Adunările publice  nu pot fi continuate dupã ora 23.00.

 Cu ocazia manifestărilor şi adunărilor publice organizatorii adunărilor publice  sunt obligaţi sã interzicã participarea la astfel de manifestaţii a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritantlacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfãşurãrii normale a acestora.

Sunt  interzise adunãrile publice prin care se urmãreşte încãlcarea ordinii, siguranţei sau moralitãţii publice, a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor ori punerea în pericol a sãnãtãţii acestora sau cele care incită la discriminare, violenţă publică şi manifestări obscene contrare bunelor moravuri.

    Participanţii la adunãrile publice sunt obligaţi:
– sã respecte recomandãrile fãcute de organizatorii adunãrilor publice sau forţele de ordine;
– sã se abţinã de la acţiuni de naturã a împiedica desfãşurarea normalã a adunãrilor publice,

  – sã pãrãseascã imediat adunãrile publice sau locul unde acestea se desfãşoarã, când au fost somaţi de cãtre organizatori sau forţele de ordine,

  – sã nu participe la adunãri publice în stare de ebrietate, sã nu consume şi sã nu distribuie bãuturi alcoolice sau substanţe psihoactive.

 

Lasati un comentariu