Bilanţul Direcţiei Generală Antifraudă Fiscală pe trei luni

• publicat la: 3 March 2014
Bilanţul Direcţiei  Generală Antifraudă Fiscală pe trei luni

În cursul anului 2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a trecut printr-un amplu proces de reformă, în urma căruia a fost înfiinţată Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Această structură a ANAF a devenit operaţională la finele anului şi au fost efectuate acţiuni de control pe întreg teritoriul ţării, în scopul prevenirii şi descoperirii evaziunii fiscale, la agenţi economici care realizează comerţ en-gros, en-detail, producţie, alimentaţie publică, în zone comerciale care prezintă risc din punct de vedere fiscal.

Astfel, în perioada decembrie 2013 –  februarie 2014, au fost verificaţi 8.358 contribuabili, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 144.277.891 lei, echivalentul a peste 32 milioane euro, reprezentând amenzi contravenţionale şi confiscări de bunuri, sume de bani în numerar şi venituri a căror provenienţă a fost considerată ilicită. De asemenea, s-a dispus suspendarea activităţii unui număr de 474 operatori economici, în principal pentru abateri de la prevederile legale privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi pentru nerespectarea normelor de comerţ. 

În paralel, la nivelul structurilor specializate din cadrul DGAF au fost identificate şi instrumentate fenomene de fraudă fiscală cu implicaţii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului, pe baza analizei de risc şi a informaţiilor furnizate de instituţii specializate.

În acest sens, au fost demarate acţiuni de investigare a unor lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, urmare cărora au fost cuantificate prejudicii cauzate bugetului statului în valoare totală de 117.938.664 lei, echivalentul a circa 26,2 milioane euro.

Totodată, DGAF a participat la trei acţiuni de amploare iniţiate în cooperare cu organe de urmărire penală, pentru soluţionarea unor cauze aflate în lucru la acestea, în special cu Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), fiind efectuate controale la peste 300 contribuabili de către 750 inspectori antifraudă din cadrul tuturor structurilor direcţiei. DGAF acţionează în scopul destructurării lanţurilor tranzacţionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, sunt stabilite implicaţiile fiscale ale acestor operaţiuni şi se asigură recuperarea prejudiciilor cauzate. În acest sens, sunt investigate trei cazuri speciale, în a căror soluţionare se cooperează cu DIICOT, prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin cele trei lanţuri tranzacţionale fictive fiind estimat la peste 115 milioane lei, echivalentul a circa 25,5 milioane euro.

În ceea ce priveşte asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale în sumă de 117.729.520 lei, echivalentul a circa 26 milioane euro.

În perioada 1 ianuarie – 26 februarie 2014 s-au inregistrat influenţe pozitive în colectarea veniturilor bugetare, astfel că în perioada de referinţă totalul veniturilor bugetare a însumat 26.628,39 mil.lei, ceea ce reprezintă  o depăşire cu 9,25 % – indice nominal, respectiv cu 2.253,46 mil.lei in cifre absolute (aprox jumatate de miliard de euro) mai mult decat in perioada similară din anul  2013 ( 24.374,93 mil.lei).

Rezultatele menţionate mai sus au fost realizate în condiţiile în care DGAF a fost operaţionalizată parţial, din numărul total de 2.000 posturi aprobate, în prezent fiind ocupate numai 891 (44%) dintre care 172 inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor au fost detaşaţi la Parchetul General, pentru îmbunătăţirea gradului de soluţionare a cauzelor instrumentate de organele de urmărire penală.

În data de 1 martie va avea loc concursul pentru ocuparea a 300 de posturi de inspectori antifraudă, în 29 martie se va organiza cea de-a treia etapă de ocupare a posturilor vacante din cadrul DGAF, iar în lunile aprilie – mai se va organiza o ultima etapă de ocupare a altor 300 de posturi.

În prezent, la nivelul ANAF sunt în derulare proceduri de achiziţie publică în vederea dotării DGAF cu echipamentele IT şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii.

 Cazuri speciale

1. Inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea unui prejudiciu de 41.613.689 lei, cauzat bugetului de stat în anul 2013 de către o firmă controlată de persoane de origine chineză, care comercializează produse electronice şi electrocasnice (televizoare LCD, aparate de aer condiţionat, aspiratoare etc). În urma verificărilor inspectorii antifraudă fiscală au constatat că persoanele respective au organizat un lanţ comercial fraudulos de 15 firme în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA datorat statului român. Concret, produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vândute aparent unor firme din Bulgaria şi achiziţionate intracomunitar în România în mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacţionare succesivă, iar la vânzarea produselor pe lanţ se omitea declararea şi virarea TVA de colectat şi de plată. În acest mod, ultima firmă din lanţul comercial şi beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferentă mărfurilor livrate celor mai mari lanţuri de comercianţi din domeniul electronicelor şi electrocasnicelor de pe piaţa românească.

 

2. Urmare analizei efectuate la nivelul DGAF şi având ca suport informaţiile provenite din bazele de date, au rezultat indicii privind organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare succesivă a mărfurilor (legume/fructe) achiziţionate intracomunitar/import destinate pieţei interne, prejudiciul estimat fiind în sumă de 43.304.466 lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată.Rezultatul verificărilor a fost transmis unităţii de parchet competente, cu care urmează a se coopera în vederea documentării fraudelor fiscale.

 

3. În urma unei acţiuni de control, care a vizat legalitatea desfăşurării activităţii de comercializare a produselor energetice, s-a constatat că o societate a desfăşurat activitate comercială fără îndeplinirea condiţiilor legale, respectiv a comercializat în sistem en-gros cantitatea de  11.772.177 litri motorină şi 4.234.389 litri benzină, în valoare totală de 90.119.058,66 lei, fără a deţine atestat corespunzător acestei activităţi. În acest sens, inspectorii antifraudă fiscală au dispus sancţionarea contribuabilului cu amendă contravenţională în sumă de 100.000 lei şi confiscarea sumei de 90.119.059 lei, reprezentând venituri ilicite.

  comunicat ANAF

 

Lasati un comentariu