Care sunt acţiunile pentru care nu plăteşti taxa de timbru. Scutiri taxa judiciară de timbru 2014

• publicat la: 14 martie 2014
Care sunt acţiunile pentru care nu plăteşti taxa de timbru. Scutiri taxa judiciară de timbru 2014

ORDONANTA DE URGENTA nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013 si prevede urmatoarele reguli in ceea ce priveste scutirea de la plata taxei judiciare de timbru:

 ART. 29

    (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare la:

    a) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale;

    b) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;

    c) obligatiile legale si contractuale de intretinere, inclusive actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere;

    d) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept;

    e) adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin;

f) protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;

    g) valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie;

    h) exercitarea drepturilor electorale;

    i) cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea;

    j) stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretense incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, cu modificarile ulterioare;

    k) drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice in perioada regimului comunist din Romania;

    l) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru.

    (2) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute ori emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.

    (4) Actiunile si cererile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de munca.

    (5) Pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, daca realizarea serviciilor de copiere nu se realizeaza de catre instanta, ci de catre prestatori privati care functioneaza in sediul instantei, nu se percepe taxa judiciara de timbru.

    ART. 30

    (1) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru actiunile si cererile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice.

    (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, in categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilorspeciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursari de credite externe si din dobanzi si comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum si veniturile bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, precum si veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

av. COLTUC MARIUS

Lasati un comentariu