Clauze interzise în cuprinsul Regulamentului Intern al unei firme

• publicat la: 27 martie 2014
Clauze interzise în cuprinsul Regulamentului Intern al unei firme

Ce nu se poate cuprinde in regulamentul intern?

• Nu pot fi cuprinse alte sanctiuni disciplinare decat cele prevazute in art. 248 din Codul muncii, respectiv in Statutul profesional aplicabil.

Exemplu

Nu se poate prevedea posibilitatea retrogradarii definitive.

Nu se poate prevedea sanctiunea suspendarii contractului de munca pentru 10 zile lucratoare, ca urmare a acestei sanctiuni disciplinare.

Nu se pot prevedea amenzi disciplinare.

• nu pot fi cuprinse derogari de la lege in defavoarea salariatilor.

Exemplu

Nu se poate prevedea in regulamentul intern plata trimestriala a salariului, chiar daca acesta ar fi ritmul real al obtinerii de lichiditati.

• nu pot fi cuprinse prevederi de domeniul exclusiv al contractelor

colective sau individuale de munca (care presupun negocierea)

Exemplu

Nu se poate prevedea in regulamentul intern salariul minim pe unitate, concediul de odihna minim etc.

• nu se pot cuprinde drepturi inferioare pentru salariati fata de cele cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil

Exemplu

Nu se poate prevedea in regulamentul intern acordarea a  numai 3 zile libere platite in caz de casatorie a salariatului, daca contractul colectiv aplicabil
cuprinde dreptul salariatului la 5 zile libere intr-o astfel de imprejurare.

• nu se pot cuprinde obligatii superioare pentru salariati fata de cele cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil ori in lege

Exemplu

Este nula prevedea in regulamentul intern privind obligativitatea efectuarii de ore suplimentare, la solicitarea angajatorului, sau sanctionarea ca abatere
disciplinara a refuzului de a efectua ore suplimentare.

• nu se pot cuprinde drepturi superioare sau obligatii inferioare pentru angajator fata de cele cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil.

Exemplu

Nu se poate prevedea in regulamentul intern ca sindicatul, si nu angajatorul are obligatia de a initia, anual, negocierea colectiva.

 sursa www.coltuc.ro

Lasati un comentariu