Consiliului Judeţean Satu Mare: Ospitalitatea sătmăreană prezentată peste graniţe

• publicat la: 6 martie 2014
Consiliului Judeţean Satu Mare: Ospitalitatea sătmăreană prezentată peste graniţe

Proiectele transfrontaliere sunt un domeniu foarte important pentru Consiliul Judeţean Satu Mare. Implementarea acestor proiecte cu ţările învecinate este foarte benefică judeţului Satu Mare şi face parte din strategia de dezvoltare locală a Consiliului Judeţean.

În anul 2013 s-au finalizat cinci proiecte transfrontaliere: „Gastro-Tur – Tur gastronomic în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU) şi Satu Mare (RO)”, „Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare”, „Poarta de est – dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu, cod HURO/ 0802/ 033”, Soluţii pentru utilizarea infrastructurii prin punctul de trecere a frontierei Csengersima – Petea, după intrarea României în spaţiul Schengen, cod HURO/ 1001/ 051şi proiectul „Mijloace de poziţionare economică pentru atragerea investiţiilor în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare, cod HURO/ 1001/ 0181”.

Gastro-Tur – Tur gastronomic în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU) şi Satu Mare (RO)

Proiectul a fost finanţat prin „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013” şi a fost depus în anul 2010. Durata de implementare a proiectului a fost de 15 luni, principalul partener fiind Consiliul Judeţean Satu Mare.

Obiectivele proiectului sunt promovarea turistică a judeţelor Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare, prin identificarea valorilor gastronomice, formarea a cel puţin cinci rute gastronomice, aplicarea metodelor de marketing corespunzătoare, precum şi organizarea unor evenimente specifice (festivaluri gastronomice). În cadrul proiectului s-a organizat un festival gastronomic cu denumirea „Festivalul Mămăligii”, al cărui loc de desfăşurare a fost judeţul Satu Mare, respectiv comuna Turţ.

Obiectivele organizării acestui festival gastronomic au fost: creşterea numărului turiştilor care vizitează judeţul Satu Mare prin oferirea de alternative în petrecerea timpului liber, de cunoaştere a tradiţiilor şi culturii româneşti din judeţul Satu Mare, prin interacţionarea directă cu populaţia locului în cadrul unui eveniment multietnic şi multicultural. Valoarea proiectului a fost de 36.510 Euro.

 

 

 

Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare

Proiectul a fost finanţat prin „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013” şi a fost depus în anul 2009.

Durata de implementare a proiectului fiind de 17 luni iar partenerul principal este Consiliul Judeţean Satu Mare.

Proiectul a fost iniţiat de Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) în parteneriat cu Consiliul Judeţean Satu Mare şi vizează activităţi de cercetare ştiinţifică, de editare a unui volum valoros despre 70 de biserici medievale din cele două judeţe, precum şi activităţi de promovare turistică comună a acestora.

Cele 10 biserici medievale promovate prin intermediul proiectului sunt: biserica reformată din Vetiş, biserica romano-catolică din Căpleni, Mănăstirea Ortodoxă Sf. Petru şi Pavel din Bixad, biserica reformată din Tăşnad, biserica de lemn din Lechinţa, biserica de lemn din Corund, biserica reformată din Acâş, biserica romano-catolică Sf. Ladislau, biserica reformată Agriş şi biserica reformată Livada. În cadrul proiectului au fost realizate câte 1000 de broşuri pentru fiecare biserică, 10 panouri informative, 500 de volume de studii şi câte o carte de oaspeţi. Valoarea proiectului fiind de 17.516 Euro.

Poarta de est – dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localităţile Garbolc şi Bercu, cod HURO/ 0802/ 033

Proiectul a fost finanţat prin „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier.”

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat între Agenţia Naţională de Dezvoltare şi Autoguvernarea Localităţii Garbolc, Nr. HURO/0802/033 – AF, semnat în 09.08.2011.

Durata contractului de finanţare a fost între 01.07.2011 şi 15.11.2013, principalul partener fiind Consiliul Judeţean Satu Mare.

Obiectivele proiectului fiind îmbunătăţirea infrastructurii şi a condiţiilor de acces în zona de graniţă a judeţelor Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg şi îmbunătăţirea cooperării dintre localităţile din zona de graniţă. Proiectul presupune reabilitarea unei secţiuni de drum de 2,37 km din care 0,6 km aflându-se pe partea română. Secţiunea de drum va face legătura între localitatea Bercu (RO) şi localitatea Garbolc (HU).

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.269.285 Euro din care 278.615 Euro au fost finanţaţi de partea română.

Soluţii pentru utilizarea infrastructurii prin punctul de trecere a frontierei Csengersima – Petea, după intrarea României în spaţiul Schengen, cod HURO/ 1001/ 051

Proiectul a fost finanţat prin „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovării, Acţiunea 2.2.4. Elaborarea de Studii de Fezabilitate.” Contractul de finanţare a fost semnat cu Agenţia Naţională de Dezvoltare, Nr. HURO/1001/051 din 01.09.2012

Durata contractului de finanţare a contractului fiind: 01.09.2012 – 30.09.2013

Principalul partener fiind Agenţia de Dezvoltare Teritorială şi Gestionarea Mediului din judeţul Szabolcs – Szatmár – Bereg, Societate cu Răspundere Limitată non – profit.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea capacităţii economice şi ocupării forţei de muncă din zona Petea – Csengersima, prin utilizarea adecvată a infrastructurii transfrontaliere din zona de graniţă. Valoare totală a proiectului este de 49.400 Euro din care partea română a alocat 23.600 Euro.

Mijloace de poziţionare economică pentru atragerea investiţiilor în judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare, cod HURO/ 1001/ 0181.

Finanţarea proiectului s-a făcut prin  „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, Acţiunea 2.1.2.Cooperarea în domeniul afacerilor”.

Contractul de finanţare semnat cu Agenţia Naţională de Dezvoltare, autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România, Nr. HURO/1001/0181/2.1.2 semnat în 25.04.2012. Durata contractului de finanţare: 01.03.2012 – 28.03.2013, iar principalul partener al proiectului a fost Consiliul Judeţean Satu Mare

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competitivităţii economice a judeţelor Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare, iar obiectivele specifice sunt: definirea unor programe comune în scopul facilitării dezvoltării economice a regiunii; îmbunătăţirea mediului de afaceri din Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare; îmbunătăţirea imaginii judeţelor Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare din punct de vedere economic. Valoare totală a proiectului a fost  96.550 Euro din care 34.100 Euro au fost suportaţi de partea română.

 

Lasati un comentariu