Cum îţi deduci TVA şi impozitul pe venit datorită unei hotărâri judecătoreşti irevocabile

• publicat la: 26 martie 2014
Cum îţi deduci TVA şi impozitul pe venit datorită unei hotărâri judecătoreşti irevocabile

O firmă a constituit un provizion pentru riscuri si cheltuieli ca urmare a emiterii unei sentinte definitive si executorie intr-un litigiu al societăţii cu cativa fosti salariati.

Initial a considerată cheltuiala cu provizionul nedeductibilă din punct de vedere fiscal. La momentul plăţii sumelor catre acesti fosti salariati se va anula provizionul prin trecerea lui pe venituri neimpozabile. In aceste conditii, cheltuiala prilejuita de achitarea acestor sume (daune) este tot nedeductibila?

Care ar fi solutia:

Sumele privind acoperirea cheltuielilor de judecata pe care le datoreaza societatea in urma unei hotarari judecatoresti, ramasa definitiva, inclusiv cele pentru acoperirea cheltuielilor de natura salariala si cele privind contributiile sociale obligatorii, sunt tratate din punct de vedere fiscal de prevederile art. 21 din Codul fiscal.

Potrivit acestora, sumele pe care societatea le datoreaza pentru  acoperirea cheltuielilor de judecata si de executare sunt considerate  cheltuieli deductibile potrivit dispozitiilor art. 21, alin. (1) din Codul fiscal, chiar daca nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, deoarece indeplinesc celalalt criteriu si anume ca sunt prevazute in alte acte normative in vigoare (acelea in baza carora  judecatorii au emis hotararile).

Aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil, chiar daca este vorba de persoane fizice care nu mai au calitatea de salariati, deoarece sumele achitate au fost supuse impozitului pe venit.

Asa cum vi s-a mai spus, cheltuiala cu provizionul a fost nedeductibila, venitul rezultat din anularea provizionului a fost venit impozabil, iar cheltuielile cu achitarea daunelor stabilite de o instanta judecatoreasca printr-o hotarare definitiva si irevocabila sunt deductibile in perioada in care s-au inregistrat.

Lasati un comentariu